Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014

Μεταρρύθμιση στην Αστυνομία...Αλήθειες, ζητούμενα και υπερβολές!

Γράφει η Αντωνία Μπούζα

Αναλύσεις που περιγράφουν λανθασμένα την προσπάθεια αναδιάταξης, ανανέωσης και εκσυγχρονισμού της ΕΛ.ΑΣ με εμφανή την άγνοια των υπαρχουσών αναγκών και απαιτήσεων, έχουν δημιουργήσει κλίμα αμφιβολίας στους πολίτες περί των προθέσεων και αποτελεσμάτων των επιχειρούμενων από το αρμόδιο Υπουργείο και Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. αλλαγών των Αστυνομικών Υπηρεσιών.

Με την πάροδο του χρόνου, έγινε....

πλέον εμφανής η αναγκαιότητα ανανέωσης και ικανοποίησης των σύγχρονων αναγκών ασφαλείας του πολίτη, μέσα σ΄ένα περιβάλλον όπου κοινωνικοί παράγοντες, οικονομικές δυσκολίες, κινητικότητα και μετακινήσεις πληθυσμών σε συνδυασμό με εκσυγχρονισμό του εγκλήματος, το διαφοροποιεί από το γνώριμο και λιγότερο απαιτητικό χθες.
Έτσι η δομή υπερσυγκέντρωσης αστυνομικών υπαλλήλων σε γραφειοκρατικές υπηρεσίες, ο πολυκερματισμός και η αδυναμία εμφανούς αστυνόμευσης και στήριξης ειδικών μονάδων ασφαλείας, επιβαλλόταν να αλλάξει.

Η υπάρχουσα δομή, έδινε βάρος στη γραφειοκρατία, στην εσωστρέφεια, στην ανάληψη ξένων προς το αστυνομικό έργο καθηκόντων, με αποτέλεσμα το αμιγώς αστυνομικό έργο να διεκπεραιώνεται παρά τις δυσκολίες επιτυχώς, με κόπο και μόχθο από τους ολίγους φιλότιμους και ικανούς Αστυνομικούς της μάχιμης και επιχειρησιακής Αστυνομίας.
Κάποιοι με προφανή τα πολιτικά οφέλη από τη δημιουργία ανησυχίας για την απόδοση του κρίσιμου τομέα της ασφάλειας, άλλοι με διάθεση ανάμειξης στον εν λόγω σχεδιασμό της Περιφερειακής Αρχής, που εκ των καθηκόντων της δεν εμπλέκεται καν, εσκεμμένα παραπληροφορούν τον κόσμο και του εμφυσούν το σπόρο της αμφισβήτησης για το διεκδικητικό της σκέλος, υπονομεύοντας τη νέα μεταρρυθμιστική προσπάθεια, που αναμένεται ν΄απελευθερώσει δυνάμεις και να προσφέρει καλύτερο έργο προς όφελος της κοινωνίας.

Για να γίνει σαφές, η Περιφερειακή Αρχή δεν έχει ρόλο αποφασιστικό στην αναδιάταξη κι εκσυγχρονισμό του πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών .
Η αυτοδιοίκηση γενικότερα, μπορεί να αναδείξει μόνο τις ελλείψεις και τα τυχόν προβλήματα εντάσσοντάς τα, στο διεκδικητικό της Πρόγραμμα ,με την αποφασιστική αρμοδιότητα όμως στην Κυβέρνηση και στο αρμόδιο Υπουργείο που έχουν και την ευθύνη λειτουργίας κι απόδοσης έργου των Αστυνομικών υπηρεσιών .
Αυτό που είναι το ζητούμενο σήμερα στην κοινωνία, είναι η απόλαυση της ασφάλειας, της νομιμότητας και της προστασίας της ζωής και της περιουσίας των πολιτών κι όχι οι εμμονικές παρεμβάσεις πχ για την παραμονή ,ονομασία και χωροταξική κατανομή των διαφόρων Αστυνομικών υπηρεσιών.

Εκείνο που είναι σημαντικό και κάποιοι παραβλέπουν, είναι το αν οι αλλαγές αυτές επηρεάσουν τους υπηρετούντες αστυνομικούς, δηλ. αν υπάρχει πιθανότητα μετακίνησής τους μακριά από τα σπίτια τους και διολισθήσει σε υπαρκτές δυσκολίες, τόσο η υπηρεσιακή, όσο και η προσωπική τους ζωή.
Με γνώμονα τις καλύτερες και αποδοτικότερες υπηρεσίες προς τους πολίτες και την προφύλαξη των αστυνομικών από αλλαγές που θα δυσκολέψουν τη ζωή τους, έχοντας εμπιστοσύνη στους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ καθώς και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ,αναμένουμε τις αλλαγές που θα κάνουν πιο αποδοτικό το έργο της Αστυνομίας.

Η αυτοδιοίκηση παρακολουθεί με άγρυπνο βλέμμα τις όποιες αλλαγές και πιστεύω πως θα παρέμβει δυναμικά όπου χρειαστεί να βοηθήσει και να στηρίξει την Πολιτεία στη μεταρρυθμιστική της προσπάθεια , με το βλέμμα πάντα στραμμένο στα ζητούμενα της κοινωνίας!