Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

Πώς, πότε και πόσοι θα πάρουν θέσεις προϊσταμένων στο Δημόσιο

Θέμα λίγων ημερών είναι η έναρξη της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης για το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο, το οποίο προβάλλεται από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ως παρέμβαση υπέρ της αξιοκρατίας και κατά του κομματισμού και της επετηρίδας.

Το νέο σύστημα ....

θα εφαρμοστεί αρχικά στο λεγόμενο κεντρικό κράτος, ενώ για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης θα γίνει ειδική μελέτη σε συνεργασία με το συναρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών.

Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης υπολογίζουν να έχουν όλους τους νέους Γενικούς Διευθυντές επιλεγμένους από το νέο σύστημα μέχρι το τέλος του 2014 ή το αργότερο τις αρχές του 2015, ενώ ένα χρόνο μετά θα ακολουθήσουν και όλοι οι νέοι Διευθυντές και Τμηματάρχες.

Στόχος είναι εντός των 18 προσεχών μηνών να έχουν αναδειχθεί 81 γενικοί διευθυντές, 383 διευθυντές και 1.384 τμηματάρχες.

Οπως τονίζουν πηγές του ΥΠΔΜ, για να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα στο νέο σύστημα, προβλέπεται η ουσιαστική εμπλοκή του ΑΣΕΠ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Παράλληλα, όλα τα στάδια (προφίλ θέσης, κριτήρια αξιολόγησης, αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων και συνέντευξης) θα αναρτώνται σε πραγματικό χρόνο στο διαδίκτυο. Οι γραπτές εξετάσεις θα διενεργούνται με τις ίδιες δικλείδες διαφάνειας όπως ακριβώς και οι πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στη συνέντευξη. Για τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας αυτής, εισάγονται δύο δικλείδες ασφαλείας: α) η συνέντευξη θα είναι «δομημένη», δηλαδή θα αξιολογεί με ενιαίο τρόπο συγκεκριμένες δεξιότητες όπως προκύπτουν από τα βιογραφικά των υποψηφίων και από τις δηλώσεις ενδιαφέροντος και β) η συνέντευξη θα διεξάγεται από έμπειρα και πιστοποιημένα στελέχη, που θα προτείνονται από το ΑΣΕΠ.

Καινοτόμο στοιχείο του νέου συστήματος αποτελεί και το γεγονός ότι στις διαδικασίες αξιολόγησης πέραν των εκπροσώπων του ΑΣΕΠ και του Δημοσίου, θα συμμετέχουν και επιλεγμένα στελέχη του ιδιωτικού τομέα ως αξιολογητές. Τα στελέχη αυτά θα προτείνονται από το ΑΣΕΠ και θα έχουν πιστοποιηθεί σχετικά. Αυτή η καινοτομία εισάγεται και για την περαιτέρω διασφάλιση της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας της διαδικασίας, αλλά και για να μεταφέρεται σχετική τεχνογνωσία στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού από τον ιδιωτικό τομέα στο κράτος.

(Με πληροφορίες από τη Free Sunday)