Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

Πότε υποβάλλουμε φορολογική δήλωση

Εγκύκλιο για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων απέστειλε ο ΓΓ Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης, η οποία αφορά την υποβολή της οριστικής δήλωσης απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών, τη δήλωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και τη δήλωση εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις, αλλά και οδηγίες για την απόδοση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

Η προθεσμία υποβολής για το οικονομικό έτος 2014, των οριστικών.......

δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών που λήγει την 31η Μαρτίου 2014 παρατείνεται μέχρι και την 30η Απριλίου 2014, των οριστικών δηλώσεων από ελευθέρια επαγγέλματα λήγει την 30η Απριλίου 2014 και των οριστικών δηλώσεων εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις την 30η Μαΐου 2014.

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων οι αρχικές οριστικές δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών οικονομικού έτους 2014 (εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες και ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι φόρος για πληρωμή) υποβάλλονται μόνο μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr, καθώς πλέον κανείς δεν υποβάλλει δηλώσεις χειρόγραφα.

Οι τροποποιητικές οριστικές δηλώσεις ΦΜΥ του ιδίου οικονομικού έτους, υποβάλλονται αποκλειστικά στις αρμόδιες εφορίες σε δύο αντίτυπα, συνοδευόμενα υποχρεωτικά με μαγνητικό μέσο, το οποίο περιέχει το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, καθώς και το σύνολο των λοιπών στοιχείων του Εντύπου Ε7. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται άμεσα από την ΔΟΥ στο σύστημα TAXIS.

Για τις δηλώσεις απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών για τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση, με την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης, βεβαιώνεται ο φόρος και εκδίδεται «ταυτότητα οφειλής», με βάση την οποία θα καταβάλλεται ο φόρος μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων.

newsbomb.gr