Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Π.Ε. Μεσσηνίας: Επιτυχόντες και απορριπτέοι παραγωγοί της ΔΑΟΚ Τριφυλίας στη δράση «1.1 Βιολογική Γεωργία – Νέα Πενταετία »

Σας ενημερώνουμε ότι με την 445/21170 14-2- 2014 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ Τροφίμων εντάσσονται οι επιτυχόντες και απορρίπτονται οι απορριπτόμενοι παραγωγοί της ΔΑΟΚ Τριφυλίας στη δράση « 1.1 Βιολογική Γεωργία – Νέα Πενταετία » του Π.Α.Α 2007-2013 και ειδικότερα αφορά την πρόσκληση 74/4119/13-1-2012.

Παρακαλούνται οι .....

δικαιούχοι που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση να προσέλθουν στα γραφεία της ΔΑΟΚ Τριφυλίας – Ελ Βενιζέλου 29 Κυπαρισσία , για να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση εντός δέκα ( 10 ) εργάσιμων ημερών μετά από τη Δευτέρα 17-2-2014 .
Καταληκτική ημερομηνία υπογραφής σύμβασης είναι η Τρίτη 4-3-2014.

Οι παραγωγοί πρέπει να προσέλθουν προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα.
Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης μπορεί να υπογράψει τη σύμβαση οποιοσδήποτε τρίτος διαθέτοντας όμως συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον δικαιούχο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τα γραφεία της ΔΑΟΚ Τριφυλίας στο τηλ 2761022530 κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση με τους δικαιούχους