Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη - Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη, από την Χιλιομετρική Θέση 146,300 έως και την αρχή της χοάνης του Σταθμού Διοδίων Νεστάνης (χ/θ 146,450) στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα, με στόχο την ομαλή κυκλοφορία οχημάτων και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε, ..........

1. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ξεκινήσουν από την Παρασκευή (14-02-2014) και ώρα 16.00 έως τη Δευτέρα (24-02-2014) και ώρα 12.00, αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα.
Καθόλη τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, η κυκλοφορία των οχημάτων στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα, θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.
Σε περίπτωση ολοκλήρωσης των ανωτέρω εργασιών πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία, η διατομή θα δοθεί κανονικά στην κυκλοφορία.

2. Η κοινοπραξία κατασκευής «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.», υποχρεούται για την τοποθέτηση και συντήρηση της απαιτούμενης οδικής σήμανσης, καθώς επίσης να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που απαιτούνται για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2699/99 (Κ.Ο.Κ.)

3. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.»