Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

Ορκίστηκε εκ νέου ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας Γιώργος Μπέζος

Χθες έγινε η νέα ορκωμοσία του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας κ. Γεώργιου Μπέζου από τον περιφερειάρχη υγείας Παναγιώτη Κατσίβελα .
Ακολούθησε μακρά συνεργασία για θέματα που αφορούν την Υγεία στον Νομό Μεσσηνίας και καθορίστηκαν οι επόμενοι στόχοι.

Έγινε πλήρης ενημέρωση για την πορεία εξέλιξης των έργων που .......

αφορούν την κτιριακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας και του Κ.Υ .Γαργαλιάνων ως και την εξέλιξη του διαγωνισμού παραγωγής οξυγόνου στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, έργο πολύ σημαντικό για τη λειτουργία του νοσοκομείου.
Επίσης κατετέθησαν στην περιφέρεια δύο μελέτες προς έγκριση σκοπιμότητας.

Η πρώτη για νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό σε όλα τα Κέντρα Υγείας του νομού και η δεύτερη για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό των κλινικών και ειδικών τμημάτων και εργαστηρίων των νοσοκομείων Καλαμάτας και Κυπαρισσίας (χειρουργείων, μονάδων τεχνικού νεφρού, ακτινολογικών, καρδιολογικών κλπ ).
Καθορίστηκαν τα επόμενα στάδια δράσης ώστε τα νοσοκομεία της Μεσσηνίας να ενταχθούν στο πρόγραμμα του ιατρικού τουρισμού.

Τέλος, ο Διοικητής του νοσοκομείου ενημερώθηκε για το διορισμό νέων μονίμων ιατρών, Παθολόγου, Αναισθησιολόγου και Ακτινολόγου στην Κυπαρισσία, Καρδιολόγου, χειρούργου, μικροβιολόγου, αναισθησιολόγου, και γυναικολόγου στην Καλαμάτα και Γενικού Ιατρού στο Κ.Υ. Γαργαλιάνων, που αφορούν ολοκληρωμένες κρίσεις του 2010.