Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

Νοσοκομείο Κυπαρισσίας: Ορίστηκε ο προσωρινός μειοδότης για το έργο «Αναδιαρρύθμιση ισογείου του κτιρίου των εξωτερικών ιατρείων –Διοίκησης του Κ.Υ. Κυπαρισσίας»,

H ΠΕ Μεσσηνίας ανακοινώνει ότι από τη δημοπρασία του έργου «Αναδιαρρύθμιση ισογείου του κτιρίου των εξωτερικών ιατρείων –Διοίκησης του Κ.Υ. Κυπαρισσίας», συνολικού προϋπολογισμού 1.250.000,00 € , προσωρινός μειοδότης ανεδείχθη η Τεχνική Εταιρεία , Λεωνίδας Σιώρης & ΣΙΑ Ε.Ε., με μέση έκπτωση 43,13%.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να......

υποβληθούν εντός πέντε (5) ημερών από τη σχετική Ανακοίνωση της Επιτροπής του Διαγωνισμού.
Πρόκειται για ένα έργο ενταγμένο στο ΔΕΠΙΝ ΕΣΠΑ, που είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για την ευρύτερη περιοχή της Κυπαρισσίας ,διότι θα διευκολύνει τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας και θα βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Μεσσηνίας καταρτίζονται μελέτες για το ΚΥ Γαργαλιάνων ,προς υποβολή τους στο ΔΕΠΙΝ ΕΣΠΑ ,κατόπιν των παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν στα ΚΥ Πύλου ,Μεσσήνης και Αγίου Νικολάου, ενώ είναι σε εξέλιξη οι εργασίες στα Αγροτικά Ιατρεία Μεθώνης, Βλαχόπουλου και Πεταλιδίου.