Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

Απάντηση Στυλιανίδη σε Σαμπαζιώτη για Επανάληψη δημοτικών εκλογών που κρίθηκαν από τη παράνομη συμμετοχή εκλογέων τρίτων χώρων.

Την απάντησή του σε ερώτηση που είχε καταθέσει από τις 13-03-2013 (κλίκ) προς το Υπουργείο Εσωτερικών ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. Δημήτρης Σαμπαζιώτης σχετικά με το θέμα της Επανάληψης της εκλογικής διαδικασίας σε όσους Δήμους κρίθηκε το αποτέλεσμα από τη συμμετοχή εκλογέων τρίτων χωρών, βάσει της Απόφασης του ΣτΕ 460/2013 έδωσε ο Υπουργός κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Το πλήρες κείμενο της απάντησης έχει ως εξής:.....

Οι εκλογές διενεργούνται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Συγκεκριμένα, οι δημοτικές εκλογές του έτους 2010 διεξήχθησαν βάσει των διατάξεων των άρθρων 14-21 του Ν.3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια κα την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α'), με τα οποία ρυθμίζονται τα περί συμ¬μετοχής ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών στην ανάδειξη των αιρετών οργάνων της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α'), αλλά και της εκλογικής νομοθεσίας (Π.Δ.26/2012, ΦΕΚ 57 Α').

Ειδικότερα με τις διατάξεις του προμνημονευθέντος Ν.3852/2010 και συγκεκριμένα των άρθρων 45 - 49, προβλέπεται η δυνατότητα και οι λόγοι άσκησης ενστάσεων εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών (όπως ορίζεται ειδικότερα με το άρθρο 48) από τη λήξη του χρόνου έκθεσης της πράξης, με την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί, η οποία δεν παρεκτείνεται σε καμία περίπτωση.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα άρθρα 45-49 του Ν.3852/2010 κάθε εκλογέας ή υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές δικαιούται να ασκήσει ένσταση κατά της απόφασης ανακήρυξης των επιτυχόντων και επιλαχόντων συνδυασμών για λόγους, μεταξύ άλλων, παράβασης νόμου κατά τη διεξαγωγή της εκλογής.

Η τυχόν έκδοση δικαστικής απόφασης και μόνο κατά την εκδίκαση ένστασης τέτοιου περιεχομένου μπορεί να ακυρώσει τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών του 2010 σε συγκεκριμένους δήμους και να οδηγήσει στην προκήρυξη νέων εκλογών σε αυτούς.

1 σχόλιο:

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.