Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

GPS για μεταφορικά καυσίμων

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών συστημάτων εντοπισμού θέσης (GPS), που θα εγκατασταθούν στα μεταφορικά μέσα πετρελαιοειδών προϊόντων, ορίζει κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας, σε εκτέλεση του εφαρμοστικού νόμου, που δημοσιεύθηκε στις 18 Νοεμβρίου (Αρ. Φύλλου 3052).

Η τοποθέτηση συστημάτων εντοπισμού θέσης στα βυτιοφόρα, αλλά και στα σκάφη μεταφοράς ναυτιλιακού καυσίμου, αποσκοπεί στην πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων.
Η καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής της ...............

ΚΥΑ για την εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων αυτών είναι η 31η Ιουλίου 2013.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, με την τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης είναι δυνατόν να εντοπίζεται η θέση κάθε βυτιοφόρου οχήματος (GPS) ή πλωτού εφοδιαστικού μέσου (AIS) σε πραγματικό χρόνο, μέσω σήματος που θα εκπέμπεται από τον πομπό του συστήματος προς το κέντρο ελέγχου της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής.

Οπως ορίζεται σχετικά, όλα τα βυτιοφόρα φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) και δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ), που μεταφέρουν πετρελαιοειδή προϊόντα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α΄), πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν το εν λόγω ηλεκτρονικό σύστημα. Το σύστημα αυτό τοποθετείται τόσο στα βυτιοφόρα οχήματα όσο και στα ρυμουλκούμενά τους και ημιρυμουλκούμενά τους, καθώς επίσης στις αποσπώμενες δεξαμενές που μεταφέρονται επί οχημάτων.

Tα πλωτά εφοδιαστικά μέσα πρέπει να εγκαταστήσουν σύστημα AIS. Σε περιπτώσεις που ειδικοί κανονισμοί ασφάλειας της ναυσιπλοΐας επιβάλλουν την απενεργοποίησή του, θα πρέπει ο πλοίαρχος του πλοίου να προβαίνει σε σχετική εγγραφή στο ημερολόγιο του πλοίου.

Ναυτεμπορική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.