Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

Tριφυλία Άκυρη η απόφαση του Δ.Σ. για τις αυξήσεις των δημοτικών τελών;

«Στον αέρα» κινδυνεύει να βρεθεί ο Δήμος Τριφυλίας και τα οικονομικά του, εάν και εφόσον επαληθευθούν στην πράξη πληροφορίες που κυκλοφόρησαν, κάνοντας λόγο για ενδεχόμενη ακύρωση της, κατά πλειοψηφίας, απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας για τις αυξήσεις των δημοτικών τελών (καθαριότητας και φωτισμού)!

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο, βεβαίως, θα φέρει ..............

ανακούφιση στους πολίτες - δημότες, κυρίως, στα Φιλιατρά και τους Γαργαλιάνους, οι οποίοι θα γλιτώσουν ένα επιπλέον «χαράτσι» στην, ούτως ή άλλως, δεινή οικονομική κατάσταση που έχουν περιέλθει με τα αλλεπάλληλα μέτρα και τις περικοπές.

Από την άλλη, με αυτό το ενδεχόμενο «ανοιχτό», υπάρχει ορατός ο κίνδυνος να καταστεί ακόμη και αδύνατη η σύνταξη τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού του Δήμου Τριφυλίας για το έτος 2012, αφού, όπως κυκλοφόρησε, δε θα μπορεί να προϋπολογιστεί ούτε καν κατά προσέγγιση, στη βάση των προϋπολογισθέντων από τις αυξήσεις εσόδων, η δράση του Δήμου για το νέο έτος, τις πρώτες μέρες του οποίου ήδη διανύουμε. Αν, όντως, ακυρωθούν οι αυξήσεις των δημοτικών τελών, συνολικά θα μειωθούν περισσότερο από 2 εκατομμύρια ευρώ τα προϋπολογισθέντα έσοδα!

Ως εκ τούτου, ακόμη και αν οι διαδικασίες σύνταξης τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού ακολούθως γίνουν σύντομα και με βάση τα νέα προϋπολογισθέντα έσοδα, πριν ενδεχομένως ακυρωθεί η απόφαση των αυξήσεων των δημοτικών τελών, τότε είναι σίγουρο πως και αυτά θα είναι κυριολεκτικά «στον αέρα», πλασματικά, ψεύτικα και ανεφάρμοστα. Μάλιστα, θα υπάρχει κίνδυνος νέας ακύρωσης αυτών, πλέον, των αποφάσεων κατάρτισης και έγκρισής τους!

Όπως κυκλοφόρησε έντονα, και μέχρι και αργά χθες το μεσημέρι δεν είχε διαψευσθεί επισήμως και αρμοδίως, για τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης αύξησης των δημοτικών τελών από το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, με τις ψήφους της συμπολίτευσης της Δημοτικής Αρχής του κ. Κόλλια μόνο, δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία. Στο Νόμο 3852/2010 - «Καλλικράτης» και συγκεκριμένα στο Άρθρο 67 - «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» και την παράγραφο 8, ρητά ορίζεται: «Στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου προσκαλούνται οι πρόεδροι των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, καθώς και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ειδικά θέματα, που αφορούν στις αντίστοιχες κοινότητες. Για τα θέματα αυτά, τα ανωτέρω πρόσωπα μετέχουν στη συζήτηση με δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση μη πρόσκλησης, η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι άκυρη»!

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, της Πέμπτης 29ης Δεκεμβρίου 2011, στην οποία πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η «Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και φωτισμού Δήμου Τριφυλίας (Έγκριση της αριθ. 201/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής)», θέμα ειδικό που αφορούσε στις δημοτικές και τοπικές κοινότητας, δεν προσεκλήθησαν και, ως εκ τούτου, δε συμμετείχαν και δεν ψήφισαν πολλοί πρόεδροι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Τριφυλίας. Αλλά ακόμη και όσοι από τους προέδρους ή εκπροσώπους, προσκεκλημένοι ή αυτοβούλως, ήταν παρόντες και παρακολούθησαν τη συνεδρίαση, δεν ψήφισαν, επειδή δεν τους δόθηκε η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία του θέματος, κάτι που εκ του νόμου είναι δικαίωμά τους και υποχρέωση του προεδρείου να τους το παρέχει!

Βεβαίως, ουδείς γνωρίζει τι μπορεί να αναγράφεται στο απόσπασμα του πρακτικού της συνεδρίασης για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά θεωρείται πως τόσο ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και ο δήμαρχος και, κυρίως, η γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (οι υπηρεσιακοί παράγοντες) δε θα ρισκάρουν να κινδυνεύσουν να αντιμετωπίσουν πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα παράβασης καθήκοντος, παραποίησης και απάτης, από τη στιγμή μάλιστα που τα πρακτικά ηχογραφούνται και με την απομαγνητοφώνησή τους αποδεικνύεται τι ακριβώς ελέχθη και συνέβη στη συνεδρίαση!

Επιπρόσθετος λόγος ενδεχόμενης ακύρωσης της συγκεκριμένης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αύξηση των δημοτικών τελών, σύμφωνα πάντα με όσες πληροφορίες κυκλοφορούν, είναι ο εξής: αν και το θέμα της συνεδρίασης ήταν συγκεκριμένα «Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και φωτισμού Δήμου Τριφυλίας (Έγκριση της αριθ. 201/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής)» και η εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής ήταν συγκεκριμένη επί συγκεκριμένων και αναλυτικών ανά δημοτική και τοπική κοινότητα αυξομειώσεων, η πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου δεν ενέκρινε αυτή την απόφαση και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, αλλά άλλη και διαφορετική, σύμφωνα με την εισήγηση του δημάρχου Τριφυλίας στο Σώμα για αυξήσεις των δημοτικών τελών σταδιακά σε δύο χρόνια (2012 και 2013) και μειώσεις, όπου προβλέπονταν, άμεσα.
Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν, αναφέρουν πως πέρα από το «τυπικό» και νομικό - νόμιμο της διαδικασίας λήψης απόφασης για τις αυξήσεις των δημοτικών τελών, υπάρχει και ένα άλλο «μεμπτό» σημείο, που είναι και εξόχως ουσιαστικό.

Το γεγονός ότι, αν και στο Δήμο Τριφυλίας έχει συγκροτηθεί Επιτροπή Διαβούλευσης, με γνωμοδοτικό ρόλο και χαρακτήρα, δεν εκλήθησαν τα μέλη της σε πλήρη σύνθεση, ως θεσμικό Όργανο, να συζητήσουν με το δήμαρχο και εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής για τις αυξήσεις των τελών και να καταθέσουν τις απόψεις - προτάσεις τους, πριν καν την λήψη της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Δεν έγινε καμία απολύτως διαβούλευση και με κανέναν, αλλά έτσι, από μόνοι τους, έκριναν και αποφάσισαν στην Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, πηγαίνοντας, κατ’ αυτό τον τρόπο, «περίπατο» οι διακηρύξεις περί διαβούλευσης με τους πολίτες, καθώς και οι δηλώσεις πως η Δημοτική Αρχή «αφουγκράζεται» τους πολίτες, κατανοεί και μοιράζεται τα προβλήματα και τις ανάγκες τους και είναι δίπλα τους.

Αξίζει να τονιστεί, ωστόσο, πως για να κριθεί άκυρη η απόφαση θα πρέπει να λάβει σχετική απόφαση ο αρμόδιος θεσμικός εκπρόσωπος της Πολιτείας, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, είτε αυτοβούλως είτε μετά από ένσταση κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τις αυξήσεις των δημοτικών τελών, που μπορεί να καταθέσει - υποβάλλει οιοσδήποτε πολίτης έχει έννομο συμφέρον, δηλαδή οιοσδήποτε πολίτης, κάτοικος της Τριφυλίας και δημότης που καλείται να πληρώσει τα νέα, αυξημένα, δημοτικά τέλη και οιοσδήποτε πρόεδρος δημοτικής και τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας που δεν προσεκλήθη στη συνεδρίαση και δεν ψήφισε στην ψηφοφορία για τις αυξήσεις.
Ίδωμεν.

Του Ηλία Γιαννόπουλου - Θάρρος

1 σχόλιο:

  1. Τι έγινε ρε παιδιά; Κανένας δεν αφήνει σχόλιο;
    Μας επέβαλαν δημοτικά τέλη ίσα με της Κυπαρισσίας και κανένας Φιλιατρινός ή Γαργαλιανιώτης Δεν αντιδρά;
    Μας ζητάνε και τα σώβρακα να τους δώσουμε και δεν λέμε και τίποτα;

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.