Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

Το επιμελητήριο Μεσσηνίας για το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων

Κύριε Υπουργέ,
Επανερχόμαστε σε προηγούμενα έγγραφά μας (Α.Π. 10588/18-11-11, Α.Π. 10285/9-11-11, Α.Π. 10001/1-11-11 και Α.Π. 9567/18-10-11), στα οποία αναφερόμαστε στην ανάγκη, οι απαλλασσόμενες από το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων μορφές χρήσεων, όπως η βιομηχανική και η βιοτεχνική, να μην καταβάλλουν το μη οφειλόμενο τέλος αναμένοντας την επιστροφή του εκ μέρους της οικείας Δ.Ο.Υ, αλλά να απαλλάσσονται πράγματι και εξ αρχής.

Ήδη, το Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας (Διαδικασία .........

Ασφαλιστικών Μέτρων), με δύο νέες προσωρινές διαταγές του, απαγόρευσε σε εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος την διακοπή παροχής ηλεκτροδότησης μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως των ασφαλιστικών μέτρων, για το λόγο ότι ο υπολογισμός του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών στο λογαριασμό του εναλλακτικού προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος είχε συμπεριληφθεί, όλως αδικαιολογήτως και αυθαιρέτως, κατά πρόδηλη και ευθεία παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών σε βιομηχανική επιχείρηση, παρόλο που ο νόμος ρητά προβλέπει την επιβολή αυτού στις ηλεκτροδοτούμενες για οικιστική ή εμπορική χρήση δομημένες επιφάνειες των ακινήτων, εξαιρουμένων των ακινήτων που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση.

Υποβάλλουμε για μία ακόμη φορά το αίτημα, η Πολιτεία, να ρυθμίσει επιτέλους το θέμα της απόδειξης της συγκεκριμένης απαλλασσόμενης χρήσης (π.χ. με πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου προκειμένου για τα μέλη του), ώστε να λήξει και η ταλαιπωρία των επιχειρήσεων, που, μέσα στην καρδιά της κρίσης και σε συνθήκες μηδενικής ρευστότητας, καλούνται να βρουν τα -κατά τα άλλα μη οφειλόμενα- ποσά και να τα καταβάλουν στη ΔΕΗ, προκειμένου να αναμένουν στη συνέχεια την επιστροφή ή τον συμψηφισμό τους σε άδηλο χρόνο.

Με εκτίμηση,
Γεώργιος Καραμπάτος
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

ΣΧΟΛΙΟ
Ο μανιακός με τις επιστολές Καραμπάτος ξαναχτυπά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.