Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές

Στο μέτωπο των φοροαπαλλαγών, οι εκπτώσεις είναι πλέον μόνο από το φόρο και όχι από το εισόδημα. Σε σχέση με πέρυσι περιορίζονται στο μισό και αντί για 20% εκπίπτει από το φόρο το 10% ενώ καταργήθηκε η έκπτωση φόρου για τα δικηγορικά έξοδα.

Οι αποδείξεις από τους δικηγόρους θα μετρούν στις αποδείξεις που απαιτούνται για το αφορολόγητο όριο. Η περικοπή των φοροαπαλλαγών σε συνδυασμό με το μειωμένο αφορολόγητο όριο και τη νέα φορολογική κλίμακα αυξάνει ακόμη περισσότερο τη φορολογική επιβάρυνση για όλους τους φορολογούμενους.

Με τις νέες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου: ...........

1. Έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης: Εκπίπτει από το φόρο το 10% της δαπάνης και έως 3.000 ευρώ.

2. Ενοίκια κύριας κατοικίας και παιδιών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη: Εκπίπτει από το φόρο το 10% και έως 100 ευρώ.

3. Δίδακτρα για ιδιαίτερα μαθήματα ή για φροντιστήρια: Έκπτωση από το φόρο το 10% της δαπάνης και έως 100 ευρώ. Το ποσό της κάθε δαπάνης των περιπτώσεων β) και γ), η οποία υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, μειώνει το φόρο μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση και μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του καθενός που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική δήλωση ή συμπληρωματική μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.

4. Τόκοι στεγαστικού δανείου απόκτησης πρώτης κατοικίας: Έκπτωση από το φόρο 10% της δαπάνης ανεξάρτητα από το χρόνο σύναψης του στεγαστικού δανείου και του χρόνου χορήγησης της προκαταβολής. Το ποσοστό της μείωσης υπολογίζεται στους τόκους που αντιστοιχούν στο τμήμα του δανείου ως 200.000 ευρώ και εφαρμόζεται για τόκους που καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου του 2011 και μετά. Η ίδια έκπτωση φόρου ισχύει και για τα στεγαστικά δάνεια που χορηγούνται για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό διατηρητέων κτισμάτων, καθώς και κτισμάτων που βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηριζόμενες παραδοσιακά τμήματα πόλεων ή παραδοσιακοί οικισμοί.

5. Ασφάλιστρα ζωής: Έκπτωση φόρου 10% του ποσού της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει ο φορολογούμενος για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας για την ασφάλιση του ίδιου, της συζύγου του και των τέκνων που τους βαρύνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Το ποσό της δαπάνης ασφαλίστρων, επί του οποίου υπολογίζεται η μείωση, δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.200 ευρώ για άγαμο και τα 2.400 ευρώ για οικογένεια. Δηλαδή η ανώτατη έκπτωση φόρου φθάνει τα 120 ευρώ για τον άγαμο και τα 240 ευρώ για την οικογένεια.

6. Διατροφή από τον έναν σύζυγο στον άλλον: Το 10% της διατροφής με το ποσό της μείωσης του φόρου να μην μπορεί να υπερβεί τα 1.500 ευρώ.

7. Ασφαλιστικές εισφορές: Μείωση φόρου 10% της δαπάνης και έως 1.000 ευρώ.

8. Δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων: Εκπίπτει από το φόρο το 10% της δαπάνης για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου. Το ποσό της δαπάνης επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 3.000 ευρώ κατά συνέπεια μέγιστη μείωση φόρου 300 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.