Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011

«Κόβονται» οι συντάξεις σε όσους δεν απογραφούν

Σε πέντε μέρες λήγει η προθεσμία απογραφής για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και η διοίκηση του IΚΑ έχει γνωστοποιήσει πως όσοι δεν απογραφούν έγκαιρα δεν θα λάβουν τη σύνταξη Οκτωβρίου, αλλά ούτε και των επόμενων μηνών, έως ότου απογραφούν.

Με αυτή την κίνηση η διοίκηση ........

του οργανισμού στοχεύει στην αντιμετώπιση της παράνομης είσπραξης από άτομα που δε δικαιούνται σύνταξης.

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, οι συνταξιούχοι μπορούν να προσέρχονται αυτοπροσώπως στην τράπεζα, από την οποία καταβάλλεται η μηνιαία σύνταξη, επιδεικνύοντας: το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και το ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων.

Αν στο ενημερωτικό σημείωμα δεν αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, οι συνταξιούχοι θα πρέπει:

Εάν έχουν ΑΜΚΑ, να τον προσκομίσουν στην τράπεζα.
Εάν δεν έχουν ΑΜΚΑ, να φροντίσουν για την έκδοσή του, πριν την προσέλευσή τους για την απόγραφή τους στις τράπεζες, όπου και θα πρέπει να το συνυποβάλουν. Ο προσωπικός αριθμός ΑΜΚΑ μπορεί να εκδοθεί σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή στα γραφεία ΑΜΚΑ των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του συνταξιούχου, θα πρέπει ο νόμιμος πληρεξούσιος ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, με πρόσφατη εξουσιοδότηση-θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, να μεταβεί, με τα ίδια δικαιολογητικά, στο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του συνταξιούχου και όχι στην τράπεζα, από την οποία καταβάλλεται η μηνιαία σύνταξή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.