Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

Επιστολή Καραμπάτου για το «Κόστος παροχής εγγυητικής επιστολής για την κάλυψη προκαταβολών του Αναπτυξιακού Νόμου»

Κύριε Υπουργέ,
Οι επενδύσεις που υπάγονται στον εκάστοτε αναπτυξιακό νόμο, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της καταβολής υψηλότατων προμηθειών για την εξασφάλιση εγγυητικών επιστολών τραπέζης, προκειμένου να εισπράξουν την προβλεπόμενη από τον νόμο προκαταβολή της επιδότησης.

Όταν, όμως, ολοκληρώνουν την επένδυση και υποβάλλουν αίτηση για την αποστολή Οργάνου Ελέγχου, βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα δεύτερο πρόβλημα, που επιδεινώνει το πρώτο: ο χρόνος ελέγχου εκ μέρους του αρμοδίου οργάνου παραμένει άδηλος και πάντως σε κάθε περίπτωση εξαιρετικά μεγάλος, με αποτέλεσμα, αν και η επένδυση έχει ολοκληρωθεί, οι προμήθειες των τραπεζών για τις εγγυητικές επιστολές να συνεχίζουν να καταβάλλονται…..

Προτείνουμε για την άμεση ανακούφιση των .......

επενδυτών, που –θα πρέπει να σημειωθεί- πραγματοποιούν και ολοκληρώνουν επενδύσεις σε ένα άκρως δύσκολο, έως και αποτρεπτικό, επενδυτικό κλίμα, να θεσπιστεί υποχρέωση της αρμόδιας υπηρεσίας να πραγματοποιεί τον τελικό έλεγχο εντός μηνός από την υποβολή της σχετικής αίτησης ολοκλήρωσης εκ μέρους του επενδυτή. Άλλως, με τη λήξη του μηνός απράκτου, η εγγυητική επιστολή να μπορεί να επιστραφεί στην τράπεζα, και ο επενδυτής να απαλλαγεί από το πρόσθετο και άχρηστο κόστος.

Εάν η Υπηρεσία εκτιμά ότι δεν είναι σε θέση να πραγματοποιεί τους ελέγχους εντός μηνός, θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά η προσφυγή για τον σκοπό αυτό στο Οικονομικό Επιμελητήριο ή η κατάρτιση, με όλες τις νόμιμες διαδικασίες, ειδικής λίστας ιδιωτών εμπειρογνωμόνων-εκτιμητών.

Σε κάθε περίπτωση, η άσκοπη επιβάρυνση των επενδυτών θα πρέπει να λάβει τέλος…

Με εκτίμηση,
Γεώργιος Καραμπάτος
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.