Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

Αντιρρήσεις Καραμπάτου για την αύξηση του ΦΠΑ στον κλάδο της εστίασης»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Ενόψει της απόφασης για αύξηση του ΦΠΑ στον κλάδο της εστίασης είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε τις αδυναμίες, αφενός λόγω της πολυπλοκότητας του μέτρου αλλά και της γνωστής αδυναμίας των ελεγκτικών μηχανισμών να παρακολουθήσουν τη σωστή εφαρμογή του.

Εκτός των παραπάνω, όπως σας έχει επισημάνει και το .........

σύνολο των Επιμελητηρίων της Χώρας, είναι φανερό ότι η αύξηση του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις εστίασης μειώνει την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού μας προϊόντος συγκρίνοντας το συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει στις λοιπές τουριστικές ανταγωνιστικές χώρες*.

*Τουριστικά ανταγωνιστικές χώρες με χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση

ΧΩΡΑ

Κανονικός Συντελεστής ΦΠΑ

Συντελεστής εστίασης

Γαλλία

19,6%

5,5%

Ελλάδα

23%

13%

Ιταλία

20%

10%

Ισπανία

18%

8%

Κύπρος

15%

8%

Τουρκία

18%

8%Επιπλέον, αν προσθέσουμε την κρίση του κλάδου και τη χαμηλή ζήτηση που θα προκύψει ενόψει της χειμερινής περιόδου, γίνεται αντιληπτό ότι το μέτρο αυτό δεν θα έχει το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.
Με βάσει τα παραπάνω προτείνουμε να παραμείνει ο ΦΠΑ ως έχει και να επανεξετάσετε την πρόταση του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας η οποία αναφέρεται στην καθιέρωση «Κοινωνικού ΦΠΑ» (έγγραφο μας με αριθ. πρωτ. 7940/11-8-2011, θέμα «Προτάσεις του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας για το Νέο Εθνικό Φορολογικό Σύστημα», ενότητα ΦΠΑ, αριθ. 3) και η οποία έχει ως εξής:
“Η καθιέρωση «Κοινωνικού ΦΠΑ» σύμφωνα με την πρόταση της Ελβετικής Τράπεζας UBS. Πρόκειται για μια μορφή εναλλακτικής υποτίμησης, όπως αναφέρεται στη σχετική έρευνα με τίτλο: «Yes Greece could devalue while staying in the Euro» (Ναι, η Ελλάδα θα μπορούσε να προχωρήσει σε υποτίμηση παραμένοντας στη ζώνη του ευρώ) και αναδημοσίευσε η ιταλική οικονομική εφημερίδα «Il sole 24 ore» και θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Οι Ελβετοί ερευνητές παρατηρούν ότι το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών για την κοινωνική πρόνοια καλύπτεται από τις ασφαλιστικές εισφορές. Ανάλογα με τη χώρα, το μεγαλύτερο μέρος των εισφορών αυτών βαραίνει είτε τους εργοδότες, είτε τους εργαζόμενους.

Όπως και να έχουν τα πράγματα, όμως, το αποτέλεσμα είναι πάντα το ίδιο: αυξάνεται το κόστος της εργασίας. Αυτό το φαινόμενο δημιουργεί μια ανεπιθύμητη παράπλευρη συνέπεια: ορισμένοι τομείς είναι λιγότερο ανταγωνιστικοί διεθνώς, καθώς το κόστος της εργασίας αυξάνεται ανάλογα με το ύψος των εισφορών. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουν να μετακυλιστούν οι δαπάνες για την κοινωνική πρόνοια στην κατανάλωση. Να χρησιμοποιηθεί δηλαδή ο ΦΠΑ για να χρηματοδοτηθούν οι κοινωνικές δαπάνες. Έτσι, εξηγείται και το όνομα «κοινωνικός ΦΠΑ» που χαρακτηρίζει αυτή την εναλλακτική μορφή υποτίμησης.

Η μετακύλιση της φορολόγησης της εργασίας στην κατανάλωση έχει το επιπλέον προτέρημα να επιτρέπει τη «φορολόγηση» των εισαγωγών. Κάτι που θα έχει αποτέλεσμα να μεταφερθεί μέρος του βάρους των κοινωνικών δαπανών σε χώρες του εξωτερικού”.

Με εκτίμηση,

Γεώργιος Καραμπάτος
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.