Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018

Χωρίς πρόστιμο η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τους αγρότες

Οι αγρότες δικαιούνται έκπτωση φόρου που κυμαίνεται από 1.900 έως 2.100 ευρώ
Χωρίς να αντιμετωπίζουν την επιβολή προστίμων, οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος στην .....

περίπτωση που ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξέδωσε με καθυστέρηση τις σχετικές βεβαιώσεις.

Οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται χειρόγραφα μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους που εκδόθηκε η βεβαίωση και η καταβολή του φόρου γίνεται όπως και των λοιπών δηλώσεων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Δεκεμβρίου εκάστου φορολογικού έτους. Για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των οποίων η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί μέσω διαδικτύου, τα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο φορολογούμενος είναι μόνο αυτά που αφορούν τον λόγο που επικαλείται για την τροποποίηση της δήλωσής του και όχι όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν το σύνολο της δήλωσης.

Τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2017 οι κατ΄επάγγελμα αγρότες φορολογούνται με την ίδια κλίμακα που ισχύει για τους μισθωτούς, συνταξιούχους και όσους αποκτούν επιχειρηματική δραστηριότητα και με συντελεστές που κλιμακώνονται από 22% έως 45%. Οι αγρότες δικαιούνται έκπτωση φόρου που κυμαίνεται από 1.900 έως 2.100 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων η οποία οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο όριο. Ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του αγρότη η έκπτωση φόρου διαμορφώνεται σε:

1.900 ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα
1.950 ευρώ για το φορολογούμενο με ένα εξαρτώμενο τέκνο,
2.000 ευρώ για δύο εξαρτώμενα τέκνα και σε
2.100 ευρώ για τρία εξαρτώμενα τέκνα και άνω.
Κατ΄επάγγελμα αγρότης
Ως κατ’ επάγγελμα αγρότης θεωρείται αυτός που:

1. Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.

2. Αφιερώνει τουλάχιστον 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του, στην αγροτική δραστηριότητα.

3. Αποκτά από αυτή 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του.

4. Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5. Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

enikonomia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.