Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018

Δήλωση Κατσίβελα για τον Γιατρό Εργασίας

Ο Δήμος Τριφυλίας στα πλαίσια του ενδιαφέροντος για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και της προώθησης της πρόληψης και της προαγωγής υγείας, σύναψε σύμβαση με εξειδικευμένο Ιατρό Εργασίας.

Ο Ιατρός Εργασίας, κ. Θανασιάς Ευθύμιος έχει πολύχρονη .....

εμπειρία σε θέματα επαγγελματικής υγείας καθώς παρέχει υπηρεσίες σε πολλούς Ο.Τ.Α και επιχειρήσεις.
Σχετικά με την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο Δήμο Τριφυλίας παρατίθενται χρήσιμες διευκρινήσεις καθώς και το περιεχόμενο των υπηρεσιών:

► Οι υπηρεσίες παρέχονται στους χώρους του Δήμου στα Δημαρχείο και το Αμαξοστάσια,

► Οι υπηρεσίες του Ιατρού Εργασίας απευθύνονται σε όλους τους εργαζόμενους του Δήμου,

► Οι υπηρεσίες του Ιατρού Εργασίας διέπονται από το Ιατρικό απόρρητο και συνεπώς προστατεύονται πλήρως τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των δημοτικών υπαλλήλων,

► Ο Ιατρός Εργασίας κ. Θανασιάς είναι διαθέσιμος σε 24ωρη βάση στο τηλέφωνο: 6948389635, ΦΑΞ: 2110117396, και e-mail: efthymios.thanasias@gmail.com

► Ο Ιατρός Εργασίας θα βρίσκεται στο Ιατρείου του Δημαρχείου την Πρώτη Παρασκευή κάθε
μήνα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο Ιατρός Εργασίας του Δήμου:

► Προβαίνει σε ιατρική εξέταση των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους, μετά τη πρόσληψη τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας καθώς και περιοδικά σε ετήσια βάση.

► Εκδίδει βεβαιώσεις καταλληλότητας για κάθε ένα εργαζόμενο σε ετήσια βάση

► Δημιουργει ατομικό Ιατρικό φάκελο υγείας για κάθε εργαζόμενο σε ηλεκτρονική μορφή

► Εξετάζει τους εργαζομένους κατά την επάνοδο τους στην εργασία μετά από σοβαρή νόσο ή ατύχημα και θα επανεκδίδει βεβαίωση καταλληλότητας προκειμένου αυτοί να επιστρέψουν με ασφάλεια στην εργασία τους.

► Αναλαμβάνει την εκαπίδευση τους εργαζόμενους στην βασική παροχή Α΄ Βοηθειών καθώς και σε θέματα που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία.

► Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ενημέρωσης και αγωγής υγείας σε επίκαιρα θέματα υγείας όπως είναι ο σακχαρώδης διαβήτης, το αυξημένο σωματικό βάρος, η υπερλιπιδαιμία, το επαγγελματικό στρες και η έλλειψη επαγγελματικής ικανοποίησης.

► Παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου

► Εφαρμόζει πρόγραμμα προληπτικών εμβολιασμών. Ο κίνδυνος έκθεσης εργαζομένων βιολογικούς συνεπάγεται την ανάγκη για εμβολιασμό σύμφωνα με τη νομοθεσία τηρώντας πρόγραμμα αναμνηστικών ή επαναληπτικών δόσεων. Ανάλογα με τη φύση της εργασίας
πραγματοποιούνται: Τετανικός, Έναντι Ηπατίτιδας Β και έναντι Πνευμονιοκοκικής νόσου

► Εκπονει Ακοομετρήσεις σε εργαζόμενους σε θέσεις εργασίας με αυξημένο θόρυβο, και Σπιρομετρήσεις για την εκτίμηση της αναπνευστικής λειτουργίας των εργαζομένων ανάλογα με τη θέση εργασίας.

► Παρέχει ιατρικές συμβουλές και γνωματεύσεις και εκδίδει παραπεμπτικά για τις απαραίτητες εξετάσεις των εργαζομένων

► Συνταγογραφει (ηλεκτρονική συνταγογράφηση μέσω ΕΟΠΥΥ) σε εργαζόμενους όπου απαιτείται (νόσος ή ατύχημα που σχετίζεται με την εργασία)

► Επιβλέπει και επιθεωρει, τους χώρους και τις θέσεις εργασίας, τα μέτρα προστασίας και πρόληψης, καθώς και τον εξοπλισμό ασφαλείας για τον εντοπισμό των πιθανών κινδύνων για την υγεία των εργαζομένων και ακολούθως προτείνονται παρεμβατικά μέτρα βελτίωσης και εξυγίανσης.

► Ενημερώνει για τη Νομοθεσία που σχετίζεται με την Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας και τις
σύγχρονες πρακτικές εφαρμογής της.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.