Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017

Πιστοποίηση ISO 9001:2015 απέκτησε ο Δήμο Τριφυλίας

Διαχειριστική Ικανότητα Δυνητικών Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020 απέκτησε ο Δήμος Τριφυλίας μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για πιστοποίηση ISO 9001:2015.

Η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των δήμων όλης της χώρας σε προγράμματα ΕΣΠΑ, κατά την περίοδο 2014 – 2020 χωρίς να είναι αναγκαίο να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με την περιφέρεια ή με δήμους που διαθέτουν την διαχειριστική ικανότητα.

Το ISO 9001:2015 είναι.....

γενικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ και όταν εξειδικευτεί στη διαχείριση έργων είναι ίδιο με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 με τη σημαντική διαφορά ότι έχει και Διεθνή αναγνώριση πράγμα το οποίο αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην προσπάθεια του Δήμου να τύχει χρηματοδότησης από κάποιο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, εκτός από το ΕΣΠΑ.

Εκτός από την τεκμηρίωση της διαχειριστικής επάρκειας για υλοποίηση έργων, το σύστημα έχει επιπλέον ένα μοναδικό μέχρι στιγμής στοιχείο εποπτείας, το οποίο αποτελεί συνδυασμό στοχοθεσίας και παρακολούθησης με δείκτες, δίνοντας τη δυνατότητα στην ηγεσία του Δήμου να παρακολουθεί αποτελεσματικά την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος.

Με την απόκτησή του ISO 9001: 2015 o Δήμος Τριφυλίας θα μπορεί:
• Να βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα και την ταχύτητα εξυπηρέτησης των δημοτών, των κατοίκων, των επισκεπτών και των πολιτών
• Να εξυπηρετεί τους δημότες, μέσω της ικανοποίησης των αναγκών τους
• Να επιδιώκει την άρτια άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές καθορίζονται στο θεσμικό πλαίσιο
• Να διασφαλίζει τη διαχειριστική ικανότητά του για την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων, μελετών, ενεργειών, υπηρεσιών και προμηθειών αγαθών που αναλαμβάνει, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις
• Να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Εθνικές και Ευρωπαϊκές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις
• Να αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού, την τεχνογνωσία, τις υποδομές, τον εξοπλισμό που διαθέτει, καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης
• Να εφαρμόζει και να βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.