Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Άσκηση στην ειδικότητα της Ωτορινολαρυγγολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Σας ανακοινώνουμε ότι το "Γ Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ" αναγνωρίσθηκε ως κατάλληλο να χορηγεί ένα (1) χρόνο άσκηση στην ειδικότητα της Ωτορινολαρυγγολογίας σύμφωνα με την Αριθ. Υ7α/Γ.Π.οικ.79316/19-8-2013 απόφαση που δημοσιεύθηκε στο αρ. 2169/ Β/2-9-2013.

Για την εν ......

λόγω ειδικότητα συστάθηκαν σύμφωνα με την Α3α/87685/14/29-12-2016 (ΦΕΚ2τ.Β΄/4-1-2017 ) δυο (2) θέσεις ειδικευομένων Ιατρών.

Η πλήρωση των πιο πάνω θέσεων σε πρώτη εφαρμογή και εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των θέσεων, θα γίνει ύστερα από κλήρωση, που θα πραγματοποιηθεί στις 10-4-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η στο ισόγειο στο γρ.355 της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας (στο Διοικητήριο), ενώπιον της επιτροπής που θα συγκροτηθεί από την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας και στην οποία θα συμμετέχει και ένας από τους ενδιαφερόμενους Ιατρούς.

Στην κλήρωση μπορούν να λάβουν μέρος:
1) Ιατροί που έχουν ολοκληρώσει ένα (1) έτος στη Γ. Χειρουργική
2) Ιατροί οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για την συγκεκριμένη ειδικότητα σε άλλο Νοσοκομείο που δίνει μειωμένη άσκηση Ωτορινολαρυγγολογίας και δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους. Σε περίπτωση κληρώσεως του υποψηφίου θα διαγραφεί αυτοδίκαια η προγενέστερη αίτησή του ,ενώ το διατηρεί εφόσον δεν αναδειχθεί υποψήφιος από την εν λόγω κλήρωση.

Η κλήρωση αφορά όλους όσους έχουν υποβάλει αιτήσεις, ενώ όσοι από αυτούς δεν αναδειχθούν για κάλυψη θέσεων διαμορφώνουν τη νέα σειρά προτεραιότητας με την σειρά που κληρώθηκαν και με την προϋπόθεση ότι το ενδιαφέρον τους να παραμείνουν στην νέα σειρά το είχαν δηλώσει γραπτώς πριν την κλήρωση.

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από 20-3-2017έως και 31-3-2017 (10 εργάσιμες ημέρες).
Οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών της χώρας παρακαλούνται όπως γνωστοποιήσουν εγκαίρως τα παραπάνω στους Ιατρικούς Συλλόγους και τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της αρμοδιότητας τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.