Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016

Προσβολή για τους ελαιοπαραγωγούς αποτελεί η απάντηση του υπουργού για τη δακοπροσβολή στη Μεσσηνία!

ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ «ΚΟΒΕΙ» ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΓΑ

ΩΣ ΕΜΠΑΙΓΜΟ στους Μεσσήνιους ελαιοπαραγωγούς μπορεί να εκληφθεί η απάντηση του υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου, σε ερώτηση του βουλευτή Μεσσηνίας ......

Δημ. Κουκούτση για την ένταξη της δακοπροσβολής στην ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛΓΑ.

Η αλήθεια είναι ότι ο υπουργός παραθέτει στοιχεία δειγματοληψιών για τη δακοπροσβολή στη Μεσσηνία, τα οποία τοπικοί συνεταιριστικοί και αγροτικοί παράγοντες χαρακτηρίζουν ως προσβολή για τους Μεσσήνιους ελαιοπαραγωγούς που έχουν υποστεί πολλαπλή καταστροφή. Τι συμβαίνει άραγε;

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Στην απάντησή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Β. Αποστόλου πληροφορεί το Μεσσήνιο βουλευτή της Χρυσής Αυγής:

«Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3877/15.9.2010 (ΦΕΚ 160/Α’/20.9.2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας», στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. υπάγονται συγκεκριμένοι φυσικοί κίνδυνοι που μπορεί να προκαλέσουν άμεσες ζημιές στη φυτική παραγωγή και ειδικότερα: α) ο παγετός β) το χαλάζι γ) η ανεμοθύελλα δ) η πλημμύρα ε) ο καύσωνας και η ηλιακή ακτινοβολία στ) το χιόνι ζ) οι υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις η) οι κίνδυνοι από τη θάλασσα, καθώς, επίσης, οι ζημιές από αρκούδα, οι ζημιές από αγριογούρουνα στις περιοχές όπου προστατεύονται από τη συνθήκη RΑΜSAR, καθώς και οι ζημιές που προκαλούνται από άγρια κουνέλια στη φυτική παραγωγή της νήσου Λήμνου. Σε εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω Νόμου, εκδόθηκε η αριθ. 157502/27.7.2011 (ΦΕΚ 1668/Β΄/27.07.2011) ΚΥΑ «Κανονισμός Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής για τον ΕΛ.Γ.Α.», όπως ισχύει σήμερα.

Εκ των ανωτέρω, προκύπτει ότι οι ζημιές που προξενούνται στη φυτική παραγωγή ελαιοκαλλιεργειών από μυκητολογικές αλλά και εντομολογικές προσβολές (π.χ. δακοπροσβολή), δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α.

Όσον αφορά στην ένταξη των ζημιών σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), αρμοδιότητας ΠΣΕΑ, θα πρέπει να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας.

Συγκεκριμένα, ένας εκ των βασικών όρων είναι :

η παραγωγή του έτους ζημιάς να έχει ζημιωθεί κατά είδος προϊόντος (καλλιέργεια) σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.), σε ποσοστό 30% και πάνω, σε σχέση με τη μέση απόδοση των προηγούμενων τριών ετών, με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας, τα οποία συλλέγονται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) τον επόμενο χρόνο της συγκομιδής και δίδονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και
να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης της προσβολής και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, της δακοπροσβολής.
Οσον αφορά στην ένταξη ενός νέου κινδύνου στην ασφαλιστική κάλυψη που παρέχει ο ΕΛ.Γ.Α., σημειώνεται ότι θα πρέπει:

α) να προηγηθεί εκπόνηση επιστημονικής μελέτης,

β) να διενεργηθεί αναλογιστική μελέτη, στην οποία, εκτός των άλλων, θα πρέπει να καθορίζονται το ύψος της δαπάνης και ο τρόπος κάλυψης της και

γ) να εκδοθεί κατόπιν Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (αρ.5 παρ.4 του ν.3877/2010), όπου θα καθορίζονται ο χρόνος έναρξης και οι όροι κάλυψης των κινδύνων που δεν περιλαμβάνονται στους Κανονισμούς Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α.

Ειδικότερα, η διαδικασία αυτή απαιτεί μελέτη, τεχνική και οικονομική, για τις επιπτώσεις τόσο στις ασφαλιστικές εισφορές όσο και στη βιωσιμότητα του δημόσιου συστήματος γεωργικών ασφαλίσεων.

Όσον αφορά στην εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 Α” 87 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», το εν λόγω πρόγραμμα πραγματοποιείται από τις αρμόδιες ΔΑΟΚ των Π.Ε. οι οποίες, λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά (κατάσταση του ελαιοκάρπου, δακοπληθυσμούς, καιρικές συνθήκες, δειγματοληψίες κ.λπ.) και τα οικονομικά στοιχεία του προγράμματος, προγραμματίζουν και πραγματοποιούν, έγκαιρα, τους απαραίτητους ψεκασμούς.

Οι δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος δακοκτονίας στην Π.Ε. Μεσσηνίας, έδειξαν ότι στο τέλος Οκτωβρίου η μέση γόνιμη προσβολή ήταν 9% περίπου, με όριο ανοχής της μεθόδου των δολωματικών ψεκασμών το 10%, όπως αναφέρεται στην αρ. 94631/15-04-2002 εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ (αρμόδια η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής).

Όσον αφορά στην εισφορά των παραγωγών για το πρόγραμμα δακοκτονίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), η ανταποδοτική εισφορά δακοκτονίας που επιβαρύνονται οι παραγωγοί (ΚΑΕ 1355) ανέρχεται στα κάτωθι ποσά:

ΚΑΕ 1355 Σύνολο

2011 * 1.000.000 EUR 3.82

2012 * 1.000.000 EUR 3.22

2013 * 1.000.000 EUR 4.98

2014 * 1.000.000 EUR 2.24

2015 * 1.000.000 EUR 5.56

2016 * 1.000.000 EUR 4.58

Το κόστος του προγράμματος δακοκτονίας, την τελευταία τριετία, στην Π.Ε. Μεσσηνίας ανήλθε ως εξής:

ΕΤΗ ΔΑΠΑΝΕΣ (€)

2014 1.058.215,15

2015 1.030.292,27

2016 1.209.440,00».

Φωνή της Μεσσηνίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.