Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Αύριο συνεδριάζει η Ποιότητα Ζωής του Δήμου Τριφυλίας για τον Οίκο Ανοχής!

Η λειτουργία οίκου ανοχής θα συζητηθεί, τελικά, αύριο στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τριφυλίας, καθώς η προγραμματισθείσα για χθες το πρωί συνεδρίαση αναβλήθηκε. Σημειώνεται πως στο Δήμο Τριφυλίας έχει κατατεθεί σχετική αίτηση, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία,......

για τη λειτουργία οίκου ανοχής.

Επειδή αυτή είναι η πρώτη φορά που υποβάλλεται αίτηση για λειτουργία οίκου ανοχής, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον μεταξύ των πολιτών για τις απόψεις και θέσεις που θα εκφράσουν ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το Δημοτικό Συμβούλιο και ο ίδιος ο δήμαρχος, όπως και οι επικεφαλής των παρατάξεων. Απόψεις και θέσεις οι οποίες πρέπει, πέραν των γνωστών πολιτικάντικων σκοπιμοτήτων και των ηθικοπλαστικών λογυδρίων για λαϊκή κατανάλωση, να έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο και νομική βάση!

Η λειτουργία οίκου ανοχής διέπεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 2734/1999: «Πρόσωπο το οποίο κατέχει πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος για να εκδίδεται με αμοιβή, υποχρεούται να εφοδιαστεί με άδεια εγκατάστασης και χρήσης του οικήματος, εντός του οποίου θα ασκεί την ανωτέρω δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει την προς τούτο έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του εν λόγω οικήματος. Αν πρόκειται για διαμέρισμα πολυκατοικίας, απαιτείται συγκατάθεση όλων των συνιδιοκτητών και ενοίκων αυτής, εκτός αν ο κανονισμός της απαγορεύει την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας.

Η ανωτέρω συγκατάθεση του ιδιοκτήτη και των συνιδιοκτητών και ενοίκων ισχύει μέχρι τη λήξη της άδειας εγκατάστασης και χρήσης, έστω και αν μεταβληθούν τα πρόσωπα αυτά, και δεν ανακαλείται. Απαγορεύεται η εκμίσθωση ή η παραχώρηση της χρήσης του οικήματος, για τον ανωτέρω σκοπό, σε πρόσωπο που δεν κατέχει το προαναφερόμενο πιστοποιητικό. Τα οικήματα, εντός των οποίων ασκείται η ως άνω δραστηριότητα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως κατοικία. Η άδεια είναι προσωπική, ισχύει για δύο (2) χρόνια και ανανεώνεται για ίσο χρόνο, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της αρχικής χορήγησής της. Κατά το χρόνο ισχύος της εν λόγω άδειας δεν επιτρέπεται η χορήγηση στο ίδιο πρόσωπο δεύτερης άδειας για τον ίδιο σκοπό».

Στον ίδιο νόμο αναφέρεται και μια σειρά απαγορεύσεων ως προς την εγκατάσταση των εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτήρια, καθώς και σε χώρους που δεν είναι κύριας χρήσεως και δεν πληρούν τους όρους του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού. Επίσης, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση σε κτήρια που απέχουν, σε ακτίνα λιγότερο από 200 μέτρα, από ναούς, σχολεία, νηπιαγωγεία, φροντιστήρια, παιδικούς σταθμούς, νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα νεότητας, αθλητικά κέντρα, οικοτροφεία, βιβλιοθήκες και ευαγή ιδρύματα, καθώς και από πλατείες και παιδικές χαρές.

Με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου μπορεί να αυξάνονται οι προαναφερόμενες αποστάσεις και να καθορίζονται και άλλα κτήρια στα οποία δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων, καθώς και οι αποστάσεις μεταξύ οικημάτων στα οποία μπορούν τα εν λόγω πρόσωπα να εγκαθίστανται». Σημειώνεται ότι απαραίτητη για την έκδοση αδείας λειτουργίας οίκου ανοχής από Δήμο είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των εν λόγω αδειών που επιτρέπεται να χορηγηθούν στην περιφέρειά του (άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 2734/99) κ.ά.

Οι περισσότεροι Δήμοι της χώρας που διαθέτουν ηλεκτρονική σελίδα, αναφέρουν σε αυτή ακόμα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση Άδειας Εγκατάστασης Οίκου Ανοχής!

Θάρρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.