Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας

Συνεδριάζει την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 19:30 το Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας

Την πρόσκληση που υπογράφει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννης Καλκαβούρας περιλαμβάνονται για συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: ....1. Έγκριση πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής περιουσιακών και οικονομικών στοιχείων από τον Δήμο Τριφυλίας στην Δ Ε Υ Α Τ.

2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προυπ/σμού Δήμου Τριφυλίας οικ. έτους 2015. (Έγκρ. της με αριθ.135/2015 ΑΟΕ).

3. Οριστική παραλαβή της Τοπογραφικής Μελέτης έργων Οδοποίας ΒΙΟΚΑ –Αγωγού Μεταφοράς και διάθεσης αποχέτευσης Γαργαλιάνων της ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΤΕ ΑΕ.

4. Οριστική παραλαβή της υδραυλικής Μελέτης του έργου Μελέτη Αξιολόγησης - Στρατηγικού Σχεδιασμού Δικτύου Λυμάτων-Αγωγού Μεταφοράς και Διάθεσης Αποχέτευσης Γαργαλιάνων, των μελετητών ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΤΕ ΑΕ.

5. Αίτηση της κ. Σταυροπούλου Δήμητρας του Λεωνίδα σχετικά με μείωση μισθώματος περιπτέρου στην Δ. Κ Κυπαρισσίας.

6.Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ.

7.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής ¨¨Προμήθεια Σιδηρών καλυμμάτων φρεατίων ΔΕ Φιλιατρών.

8.Παραχώρηση Δ. Σχολείου Τ. Κ Μοναστηρίου Δήμου Τριφυλίας στην αδελφότητα Μοναστηριωτών η Μεταμόρφωση του Σωτήρος.

9. Χορήγηση –Ανανέωση παραγωγικών αδειών πωλητών Λαικών Αγορών.

10. Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου Εμπορίου(Έγκριση της αριθ.22/2015 ΑΕΠΖ)

11. Έγκριση της πρότασης για το δηλωτικό σήμα του Δήμου Τριφυλίας(Πρόταση από κ. Νικόλαο Νικολακόπουλο και κ.. Πορφυλένια Κανελλοπούλου).

12.Έγκριση εξέτασης ενστάσεων σε λογαριασμούς Τελών ύδρευσης-Νεκροταφείων κλπ της Τ.Κ Καλού Νερού.

13. Περί πρότασης Τροποποίησης –μερικής ανάκλησης της υπ.αριθ.101/201 ΑΔΣ για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων(Σχ.27/2015 ΑΕΠΖ).

14. Περί αιτήσεως Πανταζοπούλου Γεωργίου του Λάμπρου(Σχ.30/2015 ΑΕΠΖ).

15.Περί Απαγόρευσης εναπόθεσης απορριμμάτων στον περιβάλλοντα χώρο της νέας δεξαμενής- σήμανση.(Σχ,33/2015 ΑΕΠΖ).

16. Περί απαγόρευσης στάθμευσης μεγάλων οχημάτων στην πλατεία του ιερού ναού Εσοδίων της Θεοτόκου(Σχ,32/2015 ΑΕΠΖ).

17. Πέρί έγκρισης Σκοπιμότητας των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου ΄ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ 45.000,00 ΕΥΡΩ

18. Περί απόδοσης λογαριασμού Υπαλλήλων Δήμου Τριφυλίας.

19. Διαγραφές τελών ύδρευσης Δήμου Τριφυλίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.