Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Δημοσίου, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ Ιουνίου 2015

Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και το Δημόσιο , καταβάλλει τις συντάξεις την προτελευταία εργάσιμη μέρα κάθε μήνα, την τελευταία εργάσιμη τα υπόλοιπα ταμεία.
Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) και ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) κάθε πρώτη του μήνα.

Αναλυτικά: .......


Οι συντάξεις ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 του ΙΚΑ θα καταβληθούν στις 28/05/2015 και θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Το ΝΑΤ και ΤΑΠ ΟΤΕ στις 29/05/2015

Οι ΟΑΕΕ και ΟΓΑ θα καταβάλουν τις συντάξεις στους ασφαλισμένους μετά τη 1/6/2015 .

Για το δημόσιο η καταβολή σύνταξης του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 στους δικαιούχους, θα γίνει 28/05/2015 (κατάθεση την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαϊου 2015 )

Ειδικότερα για τις συντάξεις Δημοσίου:

Mε την Σύνταξη μηνός Ιουνίου 2015 (κατάθεση την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαϊου 2015) θα πληρωθούν:....

Πολιτικοί συνταξιούχοι:

1) Υπουργεία Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Ανάπτυξης, πρώην ΥΕΝ Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Πολιτισμού υπάλληλοι Βουλής, ΕΥΠ, κύριο προσωπικό ΝΣΚ, ΓΓΤΠ, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΕΘΙΑΓΕ, ΑΠΠΔ, ΕΡΤ (οι συνταξιοδοτούμενοι από το Δημόσιο)
πρωτόκολλα μέχρι 31/12/2014

2) Υπουργείο Παιδείας (Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - καθηγητές ΑΕΙ)
πρωτόκολλα μέχρι 24/07/2014 (όχι όλα)

3) Υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης, Εθνικής Άμυνας, υπάλληλοι ΕΛ ΣΤΑΤ, ΜΤΠΥ, ΡΑΕ, πολιτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό ΑΣΕΙ
πρωτόκολλα μέχρι 31/12/2014

4) Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ΥΠΕΚΑ, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, υπάλληλοι Εθνικού Τυπογραφείου, Ταχ. Ταμιευτηρίου, ΥΠΑ,ΟΚΧΕ, Α.Α Συν. του Πολίτη ΑΣΕΠ, ΕΣΔΥ, ΟΠΑΔ (που υπάγονται στο Δημόσιο)
πρωτόκολλα μέχρι 31/12/2014
(*) για όσους έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου του Ταχ. Ταμιευτηρίου περ. δ της παρ.18α του αρθρου 4 του Ν.4151/2013 ισχύει άλλη σειρά.

5) Υπουργείο Παιδείας (Υπάλληλοι ΥΠΕΠΘ - εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης - καθηγητές ΤΕΙ)
πρωτόκολλα μέχρι 31/07/2014


Υπάλληλοι των Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών

1) Υπάλληλοι νοσοκομείων, πρωτόκολλα μέχρι 5/11/2014

(Από παραδρομή η αντίστοιχη ημερομηνία για την πληρωμή του μηνός Μαΐου 2015 αναγράφηκε ότι θα πληρωθούν πρωτόκολλα μέχρι 15-11-2014 αντί της σωστής ημερομηνίας 15-10-2014)

2) Υπάλληλοι ΟΤΑ, πρωτόκολλα μέχρι 30/11/2014

3) Υπάλληλοι παιδικών σταθμών, πρωτόκολλα μέχρι 20/12/2014
                             Ιερείς, πρωτόκολλα μέχρι 20/12/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.