Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

Κυπαρισσία: Προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Tριφυλίας Π.Ε. Μεσσηνίας-Κυπαρισσία Τμ. Αλιείας ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκαν οι ακόλουθες Αποφάσεις-Προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013:......

1. Η υπ’ αρ. 395/06-03-2015 Απόφαση-Πρόσκληση για το Μέτρο 1.1.–Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων-Διάλυση (αποκλειστικά για το αλιευτικό εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού-μηχανότρατα) (ΦΕΚ 383/Β/19-03-2015, ΑΔΑ: Ψ1ΚΒ465ΦΘΗ-ΙΜΠ)
2. Η υπ’ αρ 396/06-03-2015 Απόφαση-Πρόσκληση για το Μέτρο 2.1 – Υδατοκαλλιέργεια (ΦΕΚ 384/Β/19-03-2015, ΑΔΑ: ΩΞ3Σ465ΦΘΗ-54Χ)
3. Η υπ’ αρ 397/06-03-2015 Απόφαση-Πρόσκληση για το Μέτρο 2.3 – Μεταποίηση και Εμπορία (ΦΕΚ 385/Β/19-03-2015, ΑΔΑ: ΨΛ6Π465ΦΘΗ-1ΞΝ)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίας Π.Ε. Μεσσηνίας – Κυπαρισσία Ελ. Βενιζέλου 29 και στο τηλέφωνο 2761022958.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.