Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Σωτήρης Γιαννόπουλος: Τοποθέτηση – Εισήγηση για την ανασύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος 2015 της Δημοτικής Κοινότητας Κυπαρισσίας

Εισαγωγή:

Η κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος, όπως και η σύνταξη του Προϋπολογισμού ενός δήμου, αποτελεί κορυφαία θεσμική διαδικασία αφού ουσιαστικά σε αυτό αποτυπώνονται η αντίληψη, η βούληση, η πολιτική θέση των αιρετών εκπροσώπων των πολιτών για τα προβλήματα και τις ανάγκες του κάθε τόπου, αλλά και ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η προοπτική ανάπτυξης κάθε δήμου και Δημοτικής και Τοπικής Κοινότητας!
Δυστυχώς, διαπιστώνω με λύπη, ....

την τεράστια καθυστέρηση σύγκλησης του Σώματος για το Τεχνικό Πρόγραμμα, καθώς ενώ το έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Αδρακτά για κατάθεση προτάσεων φέρει ημερομηνία 02 Οκτωβρίου 2014, και με αυτό ζητούσε να αποσταλούν οι προτάσεις μας στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών έως τις 15 Οκτωβρίου, εμείς προσκληθήκαμε στις 31 Οκτωβρίου για να συνεδριάσουμε σήμερα 05 Νοεμβρίου.

Παρατηρήσεις – Ερωτήματα:

Εκ των υστέρων και χωρίς κανένα ουσιαστικό δεδομένο της πραγματικής, ως έχει, οικονομικής κατάστασης, με στοιχεία (έσοδα – έξοδα) 10μήνου του 2014, ερχόμαστε σήμερα να συζητήσουμε την κατάθεση προτάσεων ανασύνταξης Τεχνικού Προγράμματος 2015. Ενός Τεχνικού Προγράμματος η σύνταξη του οποίου έγινε από την απελθούσα δημοτική Αρχή χωρίς να ερωτηθούν ή να ζητηθούν προτάσεις του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας το περασμένο καλοκαίρι, όπως έπρεπε να γίνει ώστε στη συνέχεια να συνταχθεί και το προσχέδιο Προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013, από την Εκτελεστική Επιτροπή για να συνταχθεί μετέπειτα το σχέδιο Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 από την Οικονομική Επιτροπή.

Βρισκόμαστε, λοιπόν, μπροστά σε ένα Τεχνικό Πρόγραμμα για το οποίο το προηγούμενο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας δεν ρωτήθηκε ούτε του ζητήθηκαν προτάσεις για τη Κυπαρισσία. Βεβαίως, συζητάμε σήμερα και καλούμαστε να καταθέσουμε προτάσεις για την ανασύνταξή του, αλλά πάνω σε ποιά οικονομική βάση; Με ποιά οικονομικά στοιχεία και δεδομένα;

Γνωρίζουμε ή έστω μας ενημέρωσε κανείς από τη δημοτική Αρχή για το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου Τριφυλίας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και τη ΣΑΤΑ; Στους ΚΑΠ προστίθενται και νέοι πόροι, ωστόσο η ΣΑΤΑ του 2015 θα είναι η ίδια με του 2014 ή μειωμένη;

Πώς να σχεδιάσουμε και να προγραμματίσουμε; Στον αέρα;

Σημειώνω σ’ αυτό το σημείο ότι, στην υπ’ Αριθ. Απόφαση 205/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας, με θέμα «Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2015», όπως αναγράφεται στο απόσπασμα του πρακτικού της 25ης/29-08-2014 συνεδρίασης της Οικ. Επιτροπής, στην εισήγησή του ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είπε επί λέξει: «Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 και ιδίως στην παράγραφο 5, η Οικονομική Επιτροπή έως την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η Εκτελεστική Επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων εκάστης κοινότητας και ειδικότερα εάν: α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού. Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους».

Ψάχνοντας στο σχέδιο του Προϋπολογισμού, πουθενά δε βρήκα ειδικό παράρτημα στο οποίο να αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες και τα έργα και τις υπηρεσίες αυτών. Επίσης, πουθενά δε βρήκα σχέδιο Προϋπολογισμού εξόδων εκάστης Κοινότητας και ούτε και, εξ όσων γνωρίζω, έχει λάβει τέτοια απόφαση για καθορισμό εξόδων το προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο και το νέο.

Οπότε, σε ποια πραγματική βάση μιλάμε και ποιο αντίκρισμα, στην οικονομική κατάσταση του Δήμου, έχουν όσα θα πούμε ή θα προτείνουμε;

Δεν θα έπρεπε πρώτα, είτε ο Δήμαρχος, είτε η αρμόδια Αντιδήμαρχος, είτε οι υπηρεσίες του δήμου να μας έχουν ενημερώσει, εγγράφως και με στοιχεία, για την οικονομική κατάσταση και τα δεδομένα; Και του Δήμου και της Δημοτικής Ενότητας Κυπαρισσίας και, βεβαίως, της Δημοτικής Κοινότητας Κυπαρισσίας.

Ξεκαθαρίζω, πάντως, ότι όχι μόνο δε συμφωνώ και δε συμμερίζομαι την άποψη που εσχάτως εκφέρεται από τη δημοτική Αρχή Τριφυλίας και, ούτε λίγο ούτε πολύ, θέλει το Δήμο να μη μπορεί να κάνει τίποτα επειδή του χρωστάνε και επειδή χρωστάει, αλλά διαφωνώ κάθετα με αυτή τη λογική! Στα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις της δημοτικής Αρχής είναι, με τις υπηρεσίες της, να εισπράττει τις οφειλές προς το δήμο. Όχι με μέτρα για τους μεροκαματιάρηδες που δεν έχουν να πληρώσουν τα τέλη, αλλά με μέτρα και αυστηρότητα για τους μεγαλοοφειλέτες, που ενώ έχουν, δεν πληρώνουν τις οφειλές τους στο Δήμο!

Διαβάζοντας το Τεχνικό Πρόγραμμα, μου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η κατρακύλα της Κυπαρισσίας συνεχίζεται. Δεν είδα μέσα σε αυτό τίποτα που να δίνει το στίγμα αφενός ότι κάτι άλλαξε στο δήμο και αφετέρου ότι κάτι ξεκινάει. Στασιμότητα μου φαίνεται, για να μην πω πισωγύρισμα. Βεβαίως, θα περιμένω να δω και το τελικό σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος που θα συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο, από το οποίο και θα βγάλει ο καθένας σαφή συμπεράσματα για το τι συμβαίνει, πλέον, στο δήμο και προς τα πού πηγαίνει!

Για τη Δημοτική Ενότητα Κυπαρισσίας, σύμφωνα με την κατανομή των πιστώσεων που υπάρχει στο Τεχνικό Πρόγραμμα, προβλέπεται να διατεθούν 253.000 ευρώ! Ποσό που, αν μη τι άλλο, αδικεί την πόλη και τους κατοίκους της.

Όμως, τα χρήματα αυτά, έχουν προϋπολογιστεί σύμφωνα με διατάξεις νόμων, εγκυκλίους και οδηγίες του ΥΠΕΣ, με βάση τα έσοδα του δήμου, μέχρι τον Ιούνιο του 2014, απ’ όσο γνωρίζω. Οπότε, σίγουρα τα έσοδα ολόκληρου του έτους, θεωρώ, θα είναι τουλάχιστον διπλάσια.

Σε κάθε περίπτωση, οι 253.000 ευρώ, πάντως, για ολόκληρη τη Δημοτική Ενότητα Κυπαρισσίας, δεν είναι απλώς ισχνή χρηματοδότηση, αλλά στην ουσία είναι σαν να «κλέβει» ο δήμος τα χρήματα των κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας Κυπαρισσίας και κυρίως της πόλης της Κυπαρισσίας που πληρώνουν αδρά, τα ακριβότερα δημοτικά τέλη, και τα οποία είναι ανταποδοτικά. Ο Δήμος, λοιπόν, οφείλει να ανταποδώσει στους κατοίκους της Κυπαρισσίας τα χρήματα που εισπράττει από αυτούς με έργα και υπηρεσίες, με εργασίες και μελέτες, με παρεμβάσεις και δράσεις.

Προτάσεις:

Για το τεχνικό πρόγραμμα και πλαίσιο δράσης έτους 2015, καταθέτω συγκεκριμένες προτάσεις έργων οι οποίες είναι αποτέλεσμα καθημερινής διαβούλευσης με τους κατοίκους, βασισμένες στις πραγματικές ανάγκες της Δημοτικής Κοινότητας Κυπαρισσίας, τις υποχρεώσεις του Δήμου απέναντι στους πολίτες για καλύτερη ποιότητα ζωής με διαρκή βελτίωση της καθημερινότητας, την αναπτυξιακή προοπτική της Κυπαρισσίας καθώς και τις διακηρυγμένες προγραμματικές αρχές και θέσεις του Συνδυασμού «Η Τριφυλία αλλάΖΕΙ» για τη Δημοτική Κοινότητα Κυπαρισσίας. Καταγράφονται μια σειρά από παρεμβάσεις και έργα στην πόλη της Κυπαρισσίας και τους οικισμούς της, που η Δημοτική Αρχή οφείλει να υλοποιήσει ώστε η έδρα του Δήμου να πάψει να είναι εγκαταλελειμμένη πόλη από το Δήμο και να γίνει, επιτέλους, ανθρώπινη και όμορφη πόλη!

Η χρηματοδότηση των συγκεκριμένων έργων μπορεί να γίνει από πόρους ΣΑΤΑ, ΚΑΠ, από άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα - ΕΣΠΑ, ΣΕΣ (Νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020), εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα - και, βεβαίως, από Ίδιους Πόρους, αφού ο Δήμος Τριφυλίας εισπράττει από την Κυπαρισσία εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από ανταποδοτικά τέλη τα οποία πρέπει να «επιστραφούν», με την υλοποίηση έργων, παρεμβάσεων και δράσεων, στους πολίτες – κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας Κυπαρισσίας.


Μελέτες, Έργα, Παρεμβάσεις, Δράσεις (Εκτός όσων – γενικά - αναγράφονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα που ήδη, ερήμην μας, έχει καταρτισθεί και όσων σχεδιάζονται ή είναι σε εξέλιξη):

Μελέτη και αντικατάσταση καρκινογόνων αμιαντοσωλήνων, εσωτερικού και εξωτερικού, δικτύου ύδρευσης

Τεχνικός Σύμβουλος ΜΟΔ (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων) για Πνευματικό Κέντρο στο κτίριο της ΕΤΕ

Ολοκλήρωση, επιτέλους, και εφαρμογή Σύνταξης Γ.Π.Σ. (Δημοτικής Ενότητας Κυπαρισσίας, πλέον) – Συνεχιζόμενο έργο

Μελέτη διαμόρφωσης – ανάπλασης – ανάδειξης χερσαίας ζώνης του Λιμανιού

Μελέτη και ανάπλαση κεντρικής πλατείας και πεζοδρόμων με παρεμβάσεις για το φωτισμό και την ενίσχυση του πρασίνου

Επικαιροποίηση και Εφαρμογή Κυκλοφοριακής Μελέτης Κυπαρισσίας

Μελέτη ανάπλασης – ανάδειξης κεντρικής Αγοράς

Μελέτη υπογειοποίησης καλωδίων ΔΕΗ στην Πάνω Πόλη (Παλιά Πόλη)

Μελέτη για τη δημιουργία πλατείας στην Πάνω Πόλη (Παλιά Πόλη)

Μελέτη επίλυσης κυκλοφοριακού προβλήματος της Ιστορικής Αρκαδιάς

Αγορά οικοπέδου για δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Πάνω Πόλη (Παλιά Πόλη)

Μελέτη και κατασκευή πεζοδρόμου – ποδηλατοδρόμου, παραλιακά, από Κυπαρισσία μέχρι Αρκαδικό ποταμό και πηγές – φαράγγι Περιστεριάς – αρχαιολογικό χώρο

Μελέτη και κατασκευή πεζοδρόμου – ποδηλατοδρόμου, παραλιακά, από Κυπαρισσία – Τερψιθέα – Βλαχέικα

Μελέτη αποχετευτικών δικτύων, σε α’ φάση, Μύλων, Μπλεμενιάνων, Ροντακίου και Τερψιθέας και σύνδεσής τους με Βιολογικό Καθαρισμό και στη συνέχεια για όλους τους οικισμούς της Δημοτικής Κοινότητας Κυπαρισσίας

Μελέτη αποχέτευσης – απορροής ομβρίων υδάτων στην περιοχή «Καρυδωμάτη – Λυδιώτη Κώστα»

Προμήθεια καλαίσθητων κάδων απορριμμάτων για τοποθέτηση στις παραλίες της Δημοτικής Κοινότητας Κυπαρισσίας

Προμήθεια καμπινών (αποδυτηρίων) για τοποθέτηση στις παραλίες της Δημοτικής Κοινότητας Κυπαρισσίας

Προμήθεια χημικών τουαλετών για τοποθέτηση στις παραλίες και σε άλλα σημεία της Δημοτικής Κοινότητας που αποτελούν πόλο έλξης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες

Ηλεκτροφωτισμός οδών Ελ. Βενιζέλου και 25ης Μαρτίου έως Ναυαρίνου

Ηλεκτροφωτισμός από Γυμνάσιο έως Εργατικές Κατοικίες

Ηλεκτροφωτισμός από «Εν Πλω» έως παλιά ντίσκο

Ηλεκτροφωτισμός από Ε.Ο. έως Σεργιάνι

Ηλεκτροφωτισμός από «Καρτελιώτισσα» έως «Καραταρακέικα»

Ηλεκτροφωτισμός από Κάστρο έως επαρχιακή οδό Κυπαρισσίας – Ραυτόπουλου

Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού προς όλες τις παραλίες

Ολοκλήρωση, επιτέλους, της Ανάπλασης πηγής Άι-Λαγούδη

Ανάπλαση πεζοδρόμων – καλντεριμιών της Πάνω Πόλης Κυπαρισσίας (σ.σ. Έργο «ΘΗΣΕΑ» που κόπηκε)

Επέκταση των δικτύων ομβρίων Κυπαρισσίας από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι το τέλος του Σχεδίου Πόλεως (μετά το Γυμνάσιο)

Αισθητικές παρεμβάσεις στην παραλία του ’Αι-Λαγούδη και τις παραλίες της Δ.Ε. Κυπαρισσίας με εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ΑμεΑ

Κατασκευή κερκίδων, κουλουάρ, αποδυτήριων κ.α. που προβλέπονται στη μελέτη του Δημοτικού Σταδίου Κυπαρισσίας

Εγκιβωτισμός ρέματος «Χαμέρη»

Κατασκευή πεζοδρόμου από Γυμνάσιο έως Εργατικές Κατοικίες

Κατασκευή πεζοδρόμου από Κυπαρισσία έως Νεκροταφείο Αγίου Γεωργίου

Κατασκευή πεζοδρομίων στην περιοχή ΠΕ3 – Εισφορά ΠΕ3

Διάνοιξη δρόμων ΠΕ3 – Εισφορά ΠΕ3

Ανάπλαση – διαμόρφωση πάρκου «Δεξαμενής» - παιδική χαρά και τοποθέτηση χημικών τουαλετών

Διαμόρφωση – ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Βενετσιάνικης βρύσης στον οικισμό «Πισωρούγας» – Καλντερίμι

Λειτουργία, επιτέλους, του Λαογραφικού Μουσείου «Κωστής Παλαμάς»

Δημιουργία υποδομών για πολιτιστικές δράσεις και βελτίωση υπαρχουσών, όπως αίθουσα εκδηλώσεων «Αλέκος Παπαδόπουλος»

Σωτήρης Γιαννόπουλος
Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας ΚυπαρισσίαςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.