Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2014

Μέσω ΚΕΠ βεβαιώσεις για την εφορία και ασφαλιστική ενημερότητα αγροτών

Τη δυνατότητα να καμφθούν γραφειοκρατικές και διοικητικές αγκυλώσεις, με στόχο την πιο εύκολη εξυπηρέτηση των αγροτών δίνει η απόφαση σύμφωνα με την οποία οι παραγωγοί μπορούν να παραλαμβάνουν βεβαιώσεις για φορολογική χρήση και έντυπα καταβολής αποζημιώσεων και ασφαλιστικής ενημερότητας από τα κατά τόπους ΚΕΠ.

Όπως ορίζει η .....

σχετική ΚΥΑ, που συνυπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Πάρις Κουκουλόπουλος και ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης, η εκτύπωση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που αφορούν διοικητικές διαδικασίες και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του υπουργείου και του ΕΛΓΑ, μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ.

Η διαδικασία θα γίνεται μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, κατόπιν διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ «ΕKEP – ΕΡΜΗΣ» κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 31 του Νόμου 3013/2002.

Τα δικαιολογητικά που θα μπορεί να παραλάβει ο παραγωγός είναι τα εξής:

Ι. Βεβαιώσεις για φορολογική χρήση

1. Βεβαίωση αποδοχών οριοδείκτη

2. Βεβαίωση αποδοχών ανταποκριτή

3. Βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς

4. Βεβαίωση επιχορήγησης μέσων ενεργητικής προστασίας

ΙΙ. Βεβαιώσεις καταβολής αποζημιώσεων ΕΛΓΑ και ενισχύσεων ΚΟΕ

1. Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων φυτικού κεφαλαίου ΕΛΓΑ

2. Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ζωικού κεφαλαίου ΕΛΓΑ

3. Βεβαίωση καταβολής ενισχύσεων ΚΟΕ

ΙΙΙ. Ανάλυση αμοιβών συνεργατών ΕΛΓΑ

1. Ανάλυση αμοιβών οριοδείκτη

2. Ανάλυση αμοιβών ανταποκριτή

ΙV. Ενημερωτικά δελτία ασφαλιστικών εισφορών

1. Ασφαλιστική ενημερότητα

2. Ανάλυση καταβολών ασφαλιστικών εισφορών

V. Ενιαία δήλωση καλλιέργειας/ εκτροφής ΕΛΓΑ

2. Για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω εκτυπώσεων μέσω ΚΕΠ απαιτείται η επίδειξη των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο). Σε περίπτωση κατά την οποία προσέρχεται εκπρόσωπος του δικαιούχου απαιτείται επίδειξη εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής.

β) έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΦΜ του δικαιούχου

Η ένταξη και διεκπεραίωση της διαδικασίας εκτύπωσης των ανωτέρω βεβαιώσεων και πιστοποιητικών μέσω ΚΕΠ, γίνεται μέσω του συστήματος ΕΡΜΗΣ−ΚΕΠ που υποστηρίζουν τα ΚΕΠ. Ο ΕΛΓΑ σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΔιΜΗΔ (ΥΑΠ) θα προβεί στις απαραίτητες παρεμβάσεις στα συστήματά του και θα υλοποιήσει τις απαιτούμενες υπηρεσίες διαδικτύου (web services) από την πλευρά του για να διασυνδεθεί και διαλειτουργήσει με το σύστημα ΕΡΜΗΣ−ΚΕΠ, ώστε να διασφαλιστεί το ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ, τα θέματα ασφάλειας και η τήρηση των απαραίτητων στοιχείων στο σύστημα ΕΡΜΗΣ−ΚΕΠ, η παραγωγή αναφορών και στατιστικών, αλλά και γενικότερα η παρακολούθηση των υποθέσεων που διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ. Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε αλλαγής από την πλευρά του ΕΛΓΑ θα πρέπει να γίνεται σε συμφωνία με την ΥΑΠ ώστε να γίνονται έγκαιρα οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο σύστημα ΕΡΜΗΣ−ΚΕΠ.

3. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών της εφαρμογής e−kep ermis κατά την υποβολή της αίτησης, διατίθεται, το αργότερο 15 ημέρες πριν την έναρξη υποβολής αιτήσεων στα ΚΕΠ εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής καθώς και τυχόν οδηγίες για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας.

4. Η έναρξη διεκπεραίωσης μέσω των ΚΕΠ των διαδικασιών υπό στοιχεία Ι.3, ΙΙ.1, ΙΙ.2, ΙΙ.3, ΙV.1 του άρθρου 1, ξεκινά από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Για την έναρξη διεκπεραίωσης των λοιπών διαδικασιών ο ΕΛΓΑ ενημερώνει εγγράφως το ΥΔιΜΗΔ για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του πληροφοριακού συστήματος του να παράσχει τις εν λόγω βεβαιώσεις δεκαπέντε ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.