Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

Κοινωφελής εργασία το 2014: Προσλήψεις με προεκλογικό άρωμα και στη Μεσσηνία

Στον πίνακα με τους 265 Δήμους της χώρας και αυτοί του νομού

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση που καθορίζει τους Δήμους και τους φορείς που θα εργαστούν όσοι επιλεχθούν με το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την κοινωφελή εργασία του 2014.
Για το Νομό Μεσσηνίας ....

προβλέπονται προσλήψεις και στους έξι (6) Δήμους, στους τομείς της καθαριότητας, πρασίνου, αλλά και σε άλλους διοικητικούς.

Το νέο πρόγραμμα για προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας ανέργων του ΟΑΕΔ αναμένεται να προκηρυχθεί τις επόμενες ημέρες και οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά.
Συγκεκριμένα, μετά τον καθορισμό των φορέων που θα γίνουν οι προσλήψεις από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που θα υλοποιηθεί και πάλι το 2014, αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι αιτήσεις για περίπου 50.000 προσλήψεις σε Δήμους, δημόσιους φορείς και οργανισμούς, ενώ το 2015 αναμένονται 40.000 ακόμη προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας.

Η απόφαση που υπογράφουν πέντε υπουργοί, αυτοί των υπουργείων Εργασίας, Δικαιοσύνης, Υγείας, Παιδείας και Εσωτερικών, καθορίζει ότι οι φορείς και οι Δήμοι που θα δεχτούν τις προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας είναι 265. Η προκήρυξη της κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ θα γίνει αμέσως μετά τη λήξη των συμβάσεων των πρώτων επιτυχόντων των 10.000 προσλήψεων, δηλαδή τις πρώτες ημέρες του Μαΐου.

Οι προσλήψεις ανέργων από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν για πέντε μήνες και με αμοιβή 490 ευρώ για άνω των 25 ετών και 425 ευρώ για τους ανέργους κάτω των 25 ετών. Τα κριτήρια αναμένεται να είναι τα ίδια με τις προκηρύξεις του ΟΑΕΔ για το 2013, καθώς και το καθεστώς εργασίας.

Οι προϋποθέσεις
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,

3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

5. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν:
α) οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών,
β) οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα που επιλέγουν ειδικότητα για την οποία απαιτείται τίτλος σπουδών χαμηλότερης εκπαιδευτικής βαθμίδας,
γ) οι άνεργοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα.

Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής:
1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες,
2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες,
3) Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό,
4) Ηλικία και
5) Αριθμός ανήλικων τέκνων.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.

Θάρρος