Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Δημόσιο: Έρχονται αλλαγές για αξιολόγηση, προϊσταμένους, μετατάξεις και αποσπάσεις

Μπορεί το κεφάλαιο «απολύσεις και διαθεσιμότητα» να παραμένει ανοιχτό για την Τρόικα, όμως έχει επέλθει συμφωνία με την κυβέρνηση σε σχέση με τέσσερις διαρθρωτικές αλλαγές στο Δημόσιο που αφορούν:.....

α) Τον νέο τρόπο επιλογής προϊσταμένων β) Την αλλαγή στον τρόπο αξιολόγησης των υπαλλήλων με τη θεσμοθέτηση ποσόστωσης γ) Την σύνταξη των προεδρικών διαταγμάτων για τα νέα οργανογράμματα δ) Τη διαμόρφωση ενός μόνιμου μηχανισμού κινητικότητας που θα αντικαταστήσει το καθεστώς των μετατάξεων και των αποσπάσεων.

Η ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης επιμένει ότι πρέπει να απεμπλακεί η συζήτηση για την αναδιάρθρωση στο Δημόσιο από τις λίστες και τους αριθμούς και να μετακινηθεί από την ποσότητα στην ποιότητα. Υποστηρίζει ότι αποτελεί μεγάλης σημασίας μεταρρύθμιση η κατάργηση της επετηρίδας και η αντικατάστασή της από ένα αδιάβλητο αξιοκρατικό σύστημα που θα επιτρέπει την ανέλιξη των υπαλλήλων ανάλογα με τα προσόντα τους. Και θεωρεί πανάκεια για τη διόρθωση των στρεβλώσεων την καθιέρωση ενός νέου συστήματος αξιολόγησης, το οποίο ωστόσο αμφισβητείται από συνδικαλιστές και ομάδες εργαζομένων.

Υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΔΜ που γνωρίζουν τους σχεδιασμούς του Κ. Μητσοτάκη υποστηρίζουν ότι σκοπός είναι να καταγραφεί το πλεονάζον προσωπικό, για να γίνουν μετακινήσεις με ορθολογικά κριτήρια, ώστε στη συνέχεια να προκηρύσσονται θέσεις που πρέπει να καλυφθούν με το προβάδισμα να έχουν οι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ.