Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας

Συνεδριάζει την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 19:00 σε τριπλή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας.
Την πρόσκληση που υπογράφει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρης Μπασδάνης περιλαμβάνονται για συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά τα θέματα: .......Στις 19:00

1. Έγκριση ισολογισμού - απολογισμού Δήμου Τριφυλίας οικονομικού έτους 2011 (έγκριση των αριθ. 202α & 202β/2013 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής).

Στις 19:30
1. Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας έτους 2014

Στις 21:00

1. Διαγραφή κλήσεων – παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
2. Σύνταξη τριμηνιαίων εκθέσεων αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας οικ. έτους 20013 (Έγκριση της αριθ. 204/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής).
3. Έγκριση της αριθμ. 29/2013 απόφασης Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ. ,
που αφορά την 4η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 της Κοιν. Επιχείρησης.
4. 'Έγκριση της αριθμ. 31/2013 απόφασης Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ.
για τη μείωση των συνδρομών των συμμετεχόντων στα τμήματα της Κοινωνικής Επιχείρησης.
5. Αποδοχή χρηματικού ποσού 23.685,32 € από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που αφορά τη χρηματοδότηση του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» για τη χρονική περίοδο 1/1/2013 ως 31/3/2013 και απόδοση του ποσού αυτού στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Τριφυλίας.

6. Απόδοση λογαριασμού υπαλλήλου Πολυχρονόπουλου Κων/νου για το χρηματικό ένταλμα ηλεκτροδότησης Τ.Κ. Πλατανίων, ποσού 3.300,34 €.
7. Απόδοση λογαριασμού υπαλλήλου Νικητοπούλου Σταυρούλας του Ανδρέα για την τακτοποίηση – νομιμοποίηση του αυθαιρέτου κτιρίου «Τουριστικός Ξενώνας Γαργαλιάνων» (Πληρωμή Τ.Ε.Ε.), ποσού 15,00 €.
8. Απόδοση λογαριασμού υπαλλήλου Ανδρινοπούλου Γεωργίας του Χρήστου για το χρηματικό ένταλμα ηλεκτροδότησης στη θέση «Σφαγεία» Δ.Κ. Γαργαλιάνων, ποσού 2.200,00 €.
9. Απόδοση λογαριασμού υπαλλήλου Κυριακίδου Βασιλικής για το χρηματικό ένταλμα ηλεκτροδότησης Τ.Κ. Καλού Νερού, ποσού 290,71 €.
10. Απόδοση λογαριασμού υπαλλήλου Λαμπρόπουλου Παναγιώτη για το χρηματικό ένταλμα ηλεκτροδότησης Τ.Κ. Ξηροκάμπου ποσού 1.100,11 €.
11. Απόδοση λογαριασμού υπαλλήλου Αθανασόπουλου Ιωάννη για το χρηματικό ένταλμα ηλεκτροδότησης Τ.Κ. Φαρακλάδας ποσού 145,36 €
12. Εκκαθάριση βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων (Έγκριση της αριθ. 1/2013 απόφασης της Δημοτικής κοινότητας Γαργαλιάνων).
13. Ψήφιση δαπάνης ποσού 300,00 € για εκδήλωση Φιλαρμονικής.
14. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Προϋπολογισμού & Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2013 (Έγκριση της αριθ. 210/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής).
15. Παράταση σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων.
16. Παράταση σύμβασης προμήθειας γραφικής ύλης & εκτυπώσεων, εκδόσεις - βιβλιοδετήσεις.
17. Παράταση σύμβασης προμήθειας υγρών καθαριότητας κι ευπρεπισμού.
18. Αίτηση Φωτεινόπουλου Νικολάου του Ευαγγέλους για μείωση χρέωσης Μ2 δημοτικών φόρων και τελών του εργαστηρίου του, στη Δ.Κ. Φιλιατρών.
19. Διαγραφές τελών πεζοδρομίου Δ.Ε. Γαργαλιάνων.