Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012

Για Κέντρο Δια Βίου Μάθησης προτάθηκε το 2ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατρών

Τα Σχολεία που προτάθηκαν σαν Κέντρα Δια Βίου Μάθησης στην Τριφυλία

Σαν Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ορίστηκε από τον Δήμο Τριφυλίας Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατρών μετα από εισήγηση του Αρμόδιου Αντιδημάρχου παιδείας Γιάννη Μερκούρη.

Ο κ. Μερκούρης στην εισήγηση του είπε ότι η ..........

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), μετά από συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) ζήτησε απο τους Καλλικρατικούς Δήμους της επικράτειας να συνεργαστούν για την ίδρυση και τη λειτουργία των «Κέντρων Δια Βίου Μάθησης», υλοποιώντας έτσι την παροχή προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ειδικότερα, όσοι Δήμοι ανταποκριθούν στην πρόσκληση, θα υπογράψουν Προγραμματική Συμφωνία για την ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης και θα μπορούν να επιλέξουν Προγράμματα Εθνικής ή Τοπικής Εμβέλειας (π.χ. προγράμματα που περιλαμβάνουν δράσεις επιμόρφωσης για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, για την υγεία, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, προγράμματα προώθησης της τοπικής οικονομικής, κοινωνικής ή πολιτιστικής ανάπτυξης κ.α.)

Βέβαια απαιτούνται και οι κατάλληλοι χώροι διοίκησης και μάθησης, οι οποίοι θα καθοριστούν από τους ενδιαφερόμενους Δήμους. Ο Δήμος μας διαθέτει τέτοιους χώρους οι οποίοι πληρούν τις προδιαγραφές (π.χ. προσβασιμότητα σε Α.Μ.Ε.Α., θέρμανση, χώρους υγιεινής, τήρηση κανονισμών ασφάλειας και πυρασφάλειας) και διαθέτουν την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή (π.χ. δυνατότητα τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής διασύνδεσης, υπολογιστές, καρέκλες, θρανία).

Τέτοιοι χώροι στο Δήμο μας είναι το 2ο Δημοτικό Σχολείο Κυπαρισσίας, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατρών, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Γαργαλιάνων, το Δημοτικό Σχολείο Κοπανακίου και το Δημοτικό Σχολείο Καλό Νερού.

Αφού το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση του κ. Μερκούρη αποφάσισε να Εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία των κάτωθι πέντε (5) Κέντρων Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο
Τριφυλίας, για την εφαρμογή Προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων:

· Στην Δ.Ε. Κυπαρισσίας, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κυπαρισσίας

· Στην Δ.Ε. Φιλιατρών, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατρών

· Στην Δ.Ε. Γαργαλιάνων, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γαργαλιάνων


· Στην Δ.Ε. Αετού, στο Δημοτικό Σχολείο Κοπανακίου και

· Στην Δ.Ε. Αυλώνος, στο Δημοτικό Σχολείο Καλό Νερού.

1 σχόλιο:

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.