Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

Δύο νέα δικαστικά «STOP» από το πρωτοδικείο Καλαμάτας στο χαράτσι Βενιζέλου.

Δύο νέες αποφάσεις απαγόρευσης διακοπής ρεύματος εξέδωσε το μονομελές πρωτοδικείο Καλαμάτας το οποίο έκανε δεκτές δύο αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων από εταιρίες, με δύο νέες προσωρινές διαταγές του, απαγορεύοντας σε εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος τη διακοπή παροχής ηλεκτροδότησης λόγω χαρατσιού έως τη συζήτηση της αιτήσεως των ασφαλιστικών μέτρων (28-2-2012).

Ο λόγος; Διότι στο λογαριασμό του εναλλακτικού ..........

προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος είχε συμπεριληφθεί, όλως αδικαιολογήτως και αυθαιρέτως, κατά πρόδηλη και ευθεία παράβαση της κείμενης νομοθεσίας το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών σε βιομηχανική επιχείρηση, παρόλο που ο νόμος ρητά προβλέπει την επιβολή αυτού στις ηλεκτροδοτούμενες για οικιστική ή εμπορική χρήση δομημένες επιφάνειες των ακινήτων, εξαιρουμένων των ακινήτων που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση.

Συνημένα 2 Έγγραφα: Κατεβάστε και διαβάστε την Απόφαση 1 και την Απόφαση 2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.