Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

Πόσο θα κοστίσει η έκτακτη εισφορά σε εισοδήματα και η επιβολή τέλους επιτηδεύματος

Την επιβολή έκτακτης εισφοράς μεταξύ 1% και 4%, ξεκινώντας από συνολικό καθαρό εισόδημα 12.000 ευρώ, προβλέπει ο εφαρμοστικός νόμος του Μεσοπρόθεσμου. Στον εφαρμοστικό καθορίζεται επίσης και η επιβολή τέλους επιτηδεύματος, μεταξύ 400 και 500 ευρώ αναλόγως της περιοχής οικονομικής δραστηριότητας.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ακόμη ..........

η εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα καθώς και έκτακτη εισφορα 5% σε επιβατικά αυτοκίνητα άνω των 1929 κυβικών εκατοστών ( με εξαίρεση όσων έχουν παλαιότητα άνω των 10 ετών και των αναπήρων) σε σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των 6 μέτρων καθώς και σε πισίνες, και αεροσκάφη, ανεμόπτερα, ελικόπτερα. Ο συντελεστής 5% θα επιβάλλεται επί της τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης που προκύπτει σε κάθε περίπτωση.

Σε ό,τι αφορά την εισφορά αλληλεγγύης αυτή θα υπολογίζεται ως εξής:

* για εισόδημα από 12.001 έως 20.000 ευρώ συντελεστής 1%

* για εισόδημα 20.001 ευρώ έως 50.000 ευρώ συντελεστής 2%

* για εισόδημα 50.001 έως 100.000 ευρώ συντελεστής 3%

για εισόδημα 100.001 και άνω συντελεστής 4%

Με μεγαλύτερο συντελεστή θα υπολογίζεται η εισφορά για τους κατέχοντες δημόσια αξιώματα: Η εισφορά θα υπολογίζεται με συντελεστή 5% για τα εισοδήματα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Βουλής, των Βουλευτών, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειαρχών και των Δημάρχων.

Επιβολή τέλους επιτηδεύματος

Επίσης, ετήσιο τέλος επιτηδεύματος επιβάλλεται σε επιτηδευματίες και όσους ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας. Το τέλος κυμαίνεται από 400 έως 500 ευρώ ανάλογη με τον πληθυσμό της περιοχής που δραστηριοποιείται ο επιτηδευματίας.

α) Για τις επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους, σε 400 ευρώ ετησίως,

β) Για επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους, σε 500 ευρώ ετησίως,

Η περιοχή του νομού Αττικής λογίζεται ως μια πόλη καθώς και το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

Στις περιπτώσεις λειτουργίας υποκαταστημάτων, επιβάλλεται επιπλέον τέλος 300 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.

Σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας μέσα στη χρήση, το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης ή της άσκησης του επαγγέλματος..Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητα τους σε ?χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό κατοίκους.

Επίσης εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες για τα πρώτα πέντε έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους, από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.