Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

Γιάννης Ραγκούσης: Δεν υπάρχει υποχρηματοδότηση των ΟΤΑ

Έναν χρόνο μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη» ο υπουργός Εσωτερικών απέστειλε επιστολή στους πολιτικούς αρχηγούς και υπογράμμισε ότι δεν τίθεται θέμα υποχρηματοδότησης των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που .......

παρουσίασε το υπουργείο Εσωτερικών, τα σταθερά έσοδα των Δήμων ανέρχονται σε 4 δισ. ευρώ και τα έξοδα τους σε 3,8 δις. ευρώ, την ώρα που τα έσοδα των Περιφερειών φτάνουν τα 670 εκατ. ευρώ και τα έξοδα τους δεν ξεπερνούν τα 582 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γιάννης Ραγκούσης, το κόστος των ΟΤΑ για τον κρατικό προϋπολογισμό μειώθηκε κατά 25%. Πιο συγκεκριμένα, το 2009 το κόστος της αυτοδιοίκησης για τον κρατικό προϋπολογισμό ανήλθε συνολικά σε 4,8 δισ. ευρώ και μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη» σε 3,6 δις. ευρώ.

Η συμβολή του «Καλλικράτη», σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, ήταν σημαντική εξαιτίας της προώθησης του δραστικού περιορισμού των δομών και των φορέων. Πιο συγκεκριμένα:

1. των 1034 δήμων και κοινοτήτων σε 325 δήμους (ποσοστό μείωσης φορέων 70%)

2. η διαδικασία συγχωνεύσεων και καταργήσεων περίπου 6.000 νομικών προσώπων και επιχειρήσεων της αυτοδιοίκησης σε λιγότερα από 1.500 (ποσοστό μείωσης φορέων 75%)

3. η συνένωση των 57 οργανισμών νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και 19 επαρχείων σε 13 αιρετές περιφέρειες (ποσοστό μείωσης φορέων 83%)

4. Ο περιορισμός των 13 κρατικών Περιφερειών σε 7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (ποσοστό μείωσης φορέων 46%),

5. καθώς και των 8500 περίπου σχολικών επιτροπών (ΝΠΔΔ) σε κάτω από 1.000, όπως προέβλεψε ο Καλλικράτης (ποσοστό μείωσης 90%)

συνιστά χωρίς αμφιβολία τον ιστορικά μεγαλύτερο σε έκταση και βάθος περιορισμό του κράτους και των δομών του στις απολύτως αναγκαίες.

Οι αλλαγές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που ήδη εφαρμόζονται μετά τον «Καλλικράτη»:

1. την υπαγωγή κάθε δαπάνης των ΟΤΑ, όλων των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και του συνόλου των επιχειρήσεων τους, χωρίς εξαίρεση στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

2. τον έλεγχο της πορείας είσπραξης των εσόδων των ΟΤΑ από το Ελεγκτικό Συνέδριο

3. τον προσυμβατικό έλεγχο συμβάσεων άνω των 100χιλ ευρώ,

4. την ενίσχυση των εσόδων των ΟΤΑ με μέτρα όπως η δημοτική ενημερότητα,

5. τη διασφάλιση ισοσκελισμένων πλέον προϋπολογισμών χωρίς ελλείμματα,

6. τον περιορισμό του δανεισμού των ΟΤΑ και την απαγόρευση δανεισμού για λειτουργικές δαπάνες,

7. την υπαγωγή κάθε απόφασης των οργάνων της αυτοδιοίκησης στην υποχρεωτική ανάρτηση στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο της Διαύγειας

8. την απαγόρευση κάθε δυνατότητας πρόσληψης ή σύμβασης εκτός ΑΣΕΠ

9. την κατάργηση ψευδεπίγραφων συμβάσεων και καταχρηστικών μονιμοποιήσεων

10. τον περιορισμό του προσωπικού και την καλύτερη αξιοποίηση του μέσω μετατάξεων

11. την ενεργοποίηση του προβλεπόμενου από το νόμο προγράμματος εξυγίανσης, με τη συνεργασία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, προκείμενου να διασφαλιστεί με τρόπο μόνιμο και ενιαίο η οικονομική βιωσιμότητα κάθε ΟΤΑ που αντιμετωπίζει πρόβλημα της υπερχρέωσης.

Παράλληλα, ο Γιάννης Ραγκούσης ανέφερε ότι την 1η Ιουλίου μετά το τέλος της 6μηνης μεταβατικής περιόδου προετοιμασίας των ΟΤΑ το υπουργείο Εσωτερικών θα προχωρήσει στη μεταβίβαση στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση κρίσιμων, ιδίως αναπτυξιακών αρμοδιοτήτων, όπως τη διαχείριση του περιφερειακού σκέλους του ΕΣΠΑ.

Δείτε σε PDF τα επίσημα στοιχεία για την χρημοματοδότηση των ΟΤΑ που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εσωτερικών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.