Παρασκευή 14 Αυγούστου 2009

Διορισμοί Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2009 - 2010

Το διορισμό 2.233 εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, καλώντας τους να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας στις οποίες διορίζονται για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από 18 Αυγούστου έως και 21 Αυγούστου 2009.

Αναλυτικά, για το σχολικό έτος 2009-2010 διορίζονται 2.233 εκπαιδευτικοί κλάδων:
ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ13, ΠΕ14.04, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ32, ΠΕ34, ΤΕ01 και ΔΕ01.

Ο πλήρης πίνακας των διοριστέων είναι εδώ σε μορφή Excel.

Από τους ανωτέρω, 20 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 διορίζονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Στους παραπάνω διοριστέους περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί εγγεγραμμένοι στον .........

πίνακα του «30μήνου», στον πίνακα του «24μήνου», στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών για την κάλυψη του ποσοστού 40% και οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 για την κάλυψη του ποσοστού 60%.

Οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες διορίζονται για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από 18 Αυγούστου έως και 21 Αυγούστου 2009, και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής που διορίστηκαν, μέχρι λήξεως του έτους για το οποίο διορίζονται.

Όλοι οι διοριζόμενοι εκπαιδευτικοί κατά το σχολικό έτος 2009-2010, οι διορισθέντες κατά τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη 2007-08 και 2008-09 οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει την Α' Φάση του προγράμματος εισαγωγικής επιμόρφωσης και από όλους τους πίνακες (30μηνο, 24μηνο, Ενιαίο Πίνακα Διορισμών, Πίνακα Διοριστέων ΑΣΕΠ) και οι διοριζόμενοι με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ θα παρακολουθήσουν την Α΄ φάση του προγράμματος εισαγωγικής επιμόρφωσης από 24 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου 2009 στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ) της χώρας.

Πληροφορίες θα παρέχονται στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης και στα ΠΕΚ.

Το υπουργείο Παιδείας καλεί από τις 14 Αυγούστου τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ33 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις διορισμού με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η προθεσμία λήγει στις 19 Αυγούστου.

Πρόκειται για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι περιλαμβάνονται:

1. Στους πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2009-2010, ως εξής:

* Με πραγματική προϋπηρεσία 24 μηνών και μία τουλάχιστον επιτυχία σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του κλάδου τους (κλ. ΠΕ06)

* Στον Ενιαίο Πίνακα Διορισμών (άρθρο 6, παρ. 2 του Ν. 3255/2004) για την κάλυψη του ποσοστού 40% των κενών οργανικών θέσεων (κλάδοι ΠΕ06 και ΠΕ33)

2. Στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 για την κάλυψη του ποσοστού 60% των κενών οργανικών θέσεων (κλάδοι ΠΕ06 και ΠΕ33)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε οποιαδήποτε Διεύθυνση ή Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παράλληλα ανακοινώνεται ότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση του υπουργείου (www.ypepth.gr) έχει αναρτηθεί ο οριστικός πίνακας διορισμών των πολύτεκνων εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Πηγή: In.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.