Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

Νέα κριτήρια για τη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών

Την καθιέρωση νέων αντικειμενικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων των ελευθέρων επαγγελματιών που δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών.

Με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που θα παρουσιασθεί σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο, εισάγονται νέα αντικειμενικά κριτήρια για τον προσδιορισμό του εισοδήματος επιτηδευματιών και ελευθέρων επαγγελματιών, στα οποία περιλαμβάνονται οι τραπεζικές καταθέσεις, ο οφειλόμενος Φ.Π.Α., ο κύκλος εργασιών συγγενών επαγγελματιών και οι ευρύτερες δαπάνες του επιτηδευματία.
Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος των ............

επιτηδευματιών θα λαμβάνονται υπ’ όψιν το είδος της δραστηριότητας, το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των επενδύσεων σε μετοχές και ομόλογα, ο τόπος και ο χρόνος άσκησης του επαγγέλματος, η επιφάνεια της επαγγελματικής εγκατάστασης, οι μισθολογικές δαπάνες, το μικτό ποσοστό κέρδους ανάλογα με το είδος των πωλούμενων αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών και οι λειτουργικές δαπάνες.

Εφόσον το αποτέλεσμα του ελέγχου έχει εξαχθεί βάσει των πιο πάνω μεθόδων, ο έφορος πριν από τον υπολογισμό του φόρου θα πρέπει να καλέσει τον φορολογούμενο σε ακρόαση, ο οποίος μπορεί να επικαλεστεί οποιοδήποτε στοιχείο, προκειμένου να αποδείξει πως ο φόρος που του καταλογίζεται δε έχει υπολογισθεί με βάση τα πραγματικά στοιχεία.

Market Beast

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.