Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018

Vodafone: Ανακοίνωση Τιμολογιακών αλλαγών που επηρρεάζουν το σύνολο των συνδρομητών της

Τιμολογιακές αλλαγές σε προγράμματα της ανακοινώνει η εταιρία κινητής τηλεφωνίας Vodafone. Αλλαγές που θα επηρεάσουν όλους τους συνδρομητές της στα προγράμματα που ανήκουν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρίας αναφέρει:

Η εταιρία VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ (Vodafone) ανακοινώνει τις παρακάτω μεταβολές:

i) Προγράμματα Καρτοκινητής και Καρτοπρόγραμμα

Α) Από 11 Ιουνίου 2018, τροποποιείται η διάρκεια της αξίας συνδιαλέξεων από ανανέωση για Vodafone CU, Καρτοκινητό Vodafone, Vodafone International, Taza, Καρτοκινητό Ολυμπιακός, ΕΛΤΑ Καρτοκινητή και Καρτοπρόγραμμα για Ιδιώτες και Επαγγελματίες, από 91 σε 60 ημέρες. Εάν κατά το χρονικό διάστημα των 60 ημερών από την τελευταία ανανέωση δεν πραγματοποιηθεί εκ νέου ανανέωση χρόνου ομιλίας, τότε τυχόν υπολειπόμενη αξία συνδιαλέξεων θα διαγράφεται. Η διάρκεια της αξίας συνδιαλέξεων όσων συνδρομητών είχαν ανανεώσει πριν την 11η Ιουνίου δεν επηρεάζεται έως ότου προβούν εκ νέου σε ανανέωση.
Διευκρινίζεται ότι η διάρκεια λήξης της κάρτας SIM παραμένει 12 μήνες από την ημερομηνία της τελευταίας ανανέωσης χρόνου ομιλίας.

Β) Από 11 Ιουνίου 2018 για τους συνδρομητές καρτοκινητής Vodafone International μεταβάλλεται η χρέωση του πακέτου που προσφέρει 100’ λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής για 30 μέρες από 4€ σε 6€. . και θα προσφέρει πλέον 200 λεπτά προς όλα τα εθνικά δίκτυα για 30 μέρες.

Γ) Από 11 Ιουνίου 2018 για τους συνδρομητές καρτοκινητής Tazamobile μεταβάλλεται η χρέωση του πακέτου που προσφέρει 250’ λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής για 30 ημέρες από 6€ σε 8€ και θα προσφέρει πλέον 300 λεπτά προς όλα τα εθνικά δίκτυα για 30 ημέρες.

Δ) Από 11 Ιουνίου 2018 μεταβάλλεται η χρέωση από 3€ σε €4,5 της μη εμπορικά διαθέσιμης προσφοράς του Καρτοκινητού Vodafone που προσφέρει αυτόματα 400 λεπτά προς όλους με κάθε ανανέωση από €10 και άνω και θα προσφέρει πλέον 450 λεπτά προς όλους από €10 και άνω.

E) Από 11 Ιουνίου 2018 οι ακόλουθες μη εμπορικά διαθέσιμες προσφορές του Καρτοκινητού Vodafone:

400 λεπτά προς Vodafone δωρεάν με κάθε ανανέωση από €10-€19 και
600 λεπτά προς Vodafone και 60ΜΒ δωρεάν με κάθε ανανέωση από €20 και άνω

Θα προσφέρουν πλέον 450 λεπτά προς όλους με χρέωση €4,5 αυτόματα με κάθε ανανέωση από €10 και άνω.

ΣΤ) Από 11 Ιουνίου 2018 μεταβάλλεται η χρέωση από 8,07 σε €8,5 της προσφοράς του Καρτοκινητού Vodafone με την οποία οι συνδρομητές λαμβάνουν 350 λεπτά προς όλους, είτε αυτόματα με κάθε ανανέωση από €10 και άνω, είτε εφάπαξ, και πλέον οι συνδρομητές θα λαμβάνουν 300 λεπτά προς όλους και 500 λεπτά προς Vodafone και 50 SMS προς όλους .

Ζ) Από 21 Ιουνίου 2018 για όλους τους συνδρομητές Vodafone CU, Καρτοκινητό Vodafone, Vodafone International, Taza, Καρτοκινητό Ολυμπιακός, ΕΛΤΑ Καρτοκινητή και Καρτοπρόγραμμα για Ιδιώτες και Επαγγελματίες, τροποποιείται η χρέωση για χρήση internet μετά την κατανάλωση των διαθέσιμων MB από πακέτο Mobile Internet ή ανανέωση υπολοίπου. Συγκεκριμένα, με την πρώτη είσοδο σε Internet σελίδα ή εφαρμογή (application) από το κινητό θα παρέχονται 1GB με χρέωση €2 τη μέρα αντί για 50 MB με 1,20€ τη μέρα.

ii) Καρτοπρόγραμμα για Ιδιώτες και Επαγγελματίες

Α) Από 21 Ιουνίου 2018, το πακέτο surf & email 100 που παρέχει 500ΜΒ για 30 ημέρες με χρέωση €5,90 με αυτόματη ανανέωση ή εφάπαξ με χρέωση είτε από το υπόλοιπο είτε στον επόμενο λογαριασμό μετονομάζεται σε surf & email 700 και θα παρέχει 700ΜΒ για 30 μέρες με χρέωση €7 με αυτόματη ανανέωση ή εφάπαξ με χρέωση είτε από το υπόλοιπο είτε στον επόμενο λογαριασμό.

Β) Από 21 Ιουνίου 2018, καταργείται το πακέτο surf & email 60 που παρέχει 120ΜΒ για 30 ημέρες με χρέωση €3,90 με αυτόματη ανανέωση ή εφάπαξ με χρέωση είτε από το υπόλοιπο είτε στον επόμενο λογαριασμό. Οι συνδρομητές που έχουν ενεργοποιήσει το πακέτο πριν την ημερομηνία κατάργησης δε θα χάσουν τα υπολειπόμενα ΜΒ πριν την ημερομηνία λήξης του πακέτου.

Γ) Από 21 Ιουνίου 2018 η υπηρεσία Επέκτασης Λογαριασμού με χρέωση στον επόμενο λογαριασμό θα διαθέτει πλέον δύο επιλογές: αξία €10 και €15. Οι αξίες €4, €5, €6 και €7 καταργούνται.

Δ) Από 25 Ιουνίου 2018 για τους συνδρομητές Καρτοπρογράμματος για Ιδιώτες, η χρέωση ανά λεπτό ομιλίας για κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά μετά την κατανάλωση του ενσωματωμένου χρόνου ομιλίας διαμορφώνεται από 0,010833€/δευτ. σε 0,0135€/δευτ.

iii) Πακέτα καρτοκινητής Vodafone CU για συνδρομητές που είναι εγγεγραμμένοι στην Φοιτητική Προσφορά CU Xclusive

Α) Από 21 Ιουνίου 2018 μεταβάλλεται η χρέωση του εμπορικά διαθέσιμου πακέτου Student Xclusive 8 που προσφέρει 1.200’ λεπτά ομιλίας και 100 μηνύματα προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής και 1024ΜΒ για 30 μέρες από 8€, σε €8,5, μετονομάζεται σε Student Xclusive 8,5 και θα προσφέρει πλέον 1.200’ λεπτά ομιλίας και 1200 μηνύματα προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής και 1200ΜΒ για 30 μέρες.

Ο ελάχιστος χρόνος χρέωσης και το βήμα χρέωσης δε μεταβάλλονται για όλα τα παραπάνω πακέτα/ χρεώσεις. Οι συνδρομητές που έχουν ενεργοποιήσει τα παραπάνω πακέτα έως και την ανωτέρω ημερομηνία, θα συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τα πακέτα αυτά με τις υφιστάμενες παροχές έως τη λήξη τους ή μέχρι την εξάντληση των παροχών τους.

Δυνάμει των ανωτέρω αλλαγών οι συνδρομητές που επηρεάζονται έχουν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασής τους αζημίως (με την εξαίρεση τυχόν επιδότησης συσκευής), εντός ενός μηνός από την ημερομηνία εφαρμογής των αλλαγών (για συνδρομητές Καρτοκινητής) ή εντός δύο μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής των αλλαγών (για συνδρομητές Καρτοπρογράμματος).

Όλες οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.