Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Κρεμάει η ΝΟΔΕ ΝΔ Μεσηνίας τον Τατούλη για τον Αυτοκινητόδρομο Πύργος - Καλό Νερό - Τσακώνα

Με αφορμή τις δηλώσεις του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και νοιώθοντας την ανάγκη για αποκατάσταση της αλήθειας, θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι με την αρ.:2473/2010 απόφαση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκαν .....

(ύστερα από Προσφυγές περιβαλλοντικών οργανώσεων) οι Περιβαλλοντικοί Όροι για την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου σε όλο το τμήμα νότια του Πύργου και μέχρι το Καλό Νερό.

Στη συγκεκριμένη περιοχή το Σ.τ.Ε έκρινε αμετάκλητα ότι δεν θα πρέπει να κατασκευαστεί αυτοκινητόδρομος, είτε σαν διαπλάτυνση της υφιστάμενης Εθνικής Οδού, είτε σαν νέα χάραξη στην παραλιακή ζώνη, επιβάλλοντας στην ουσία τη διατήρηση ως έχει της υφιστάμενης Εθνικής Οδού.
Κατά συνέπεια η απένταξη του τμήματος Καλό Νερό - Τσακώνα από την Σύμβαση Παραχώρησης της Ολυμπίας Οδού ήταν ούτως ή άλλως αναπόφευκτη, ως συνέπεια της ακύρωσης των περιβαλλοντικών όρων και τούτο διότι η Σύμβαση Παραχώρησης (που αφορούσε στην κατασκευή και λειτουργία ενιαίου αυτοκινητοδρόμου) δεν θα μπορούσε να περιλαμβάνει τμήμα που αποκόπτονταν από το συνεχές αυτό δίκτυο.

Σε ό,τι αφορά το τμήμα Πάτρα – Πύργος, οι Δανείστριες Τράπεζες αρνήθηκαν, κατά την αναδιάρθρωση της Σύμβασης που έγινε το έτος 2013, να συνεχίσουν τη χρηματοδότησή του, κάνοντας χρήση σχετικού όρου των δανειακών συμβάσεων που είχαν συναφθεί το έτος 2008 (και τις οποίες συμβάσεις είχε από τότε αποδεχθεί το Δημόσιο), εξ αιτίας της σημαντικής πτώσης της κυκλοφορίας και των εσόδων (σε ποσοστό άνω του 50% των προσδοκώμενων εσόδων) λόγω της οικονομικής κρίσης που καθιστούσε αβέβαιη την αποπληρωμή των δανείων, αλλά και δημιουργούσε έλλειμμα χρηματοδότησης στην κατασκευαστική περίοδο του έργου.

Άλλωστε τη σην μαντική πτώση των εσόδων εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης, που είχε σαν συνέπεια την αναστολή της χρηματοδότησης του έργου από τις Δανείστριες Τράπεζες την είχε αποδεχθεί ως αναπόφευκτη συνέπεια το Δημόσιο τοΙούνιο του 2011, υπογράφοντας Πλαίσιο Συναντίληψης με τον Παραχωρησιούχο.

Γι’ αυτό η κυβέρνηση το 2013 έκρινε σκόπιμη την απένταξη της κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος - Τσακώνα από την Σύμβαση Παραχώρησης και την άμεση δημοπράτηση των υπολειπομένων εργασιών για την ολοκλήρωσή του τμήματος Πάτρα – Πύργος με μια ενιαία εργολαβία και με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, με πρόβλεψη χρηματοδότησής της από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.
Η δημοπράτηση αυτή που ήταν προγραμματισμένη να γίνει στις 31 Μαρτίου του 2015, δυστυχώς ακυρώθηκε από την κυβέρνηση που προέκυψε από τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 και επιλέχθηκε να κατατμηθεί το έργο σε οκτώ (8) εργολαβίες με τα γνωστά σήμερα αποτελέσματα.

Η κυβέρνηση, το έτος 2013, με αποκλειστικό γνώμονα την προστασία του Δημοσίου Συμφέροντος έκρινε ως βέλτιστη επιλογή την αναδιάρθρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης των αυτοκινητόδρομων, διασώζοντας με τον τρόπο αυτό έργα αξίας τουλάχιστον 8 δισ. ευρώ και στηρίζοντας αποφασιστικά την απασχόληση και γενικά την Εθνική Οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένη την περιβαλλοντική εμπλοκή, εξαιρέθηκε το τμήμα Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα από τη σύμβαση παραχώρησης.

Τονίζεται ότι τυχόν καταγγελία των Συμβάσεων Παραχώρησης από πλευράς Δημοσίου θα είχε ολέθριες συνέπειες στην εθνική οικονομία, γεγονός που αποδέχθηκε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας ως απολύτως επιτυχή την αναδιάρθρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης.

Χάρις σε αυτή την κορυφαία επιλογή της κυβέρνησης Σαμαρά, σήμερα η Ελλάδα διαθέτει ένα υπερσύγχρονο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων.

Η πρόεδρος ΝΟ.Δ.Ε. Ν.Δ. Μεσσηνίας

Νατάσσα Κυριακοπούλου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.