Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας

Συνεδριάζει την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017 και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας.

Την πρόσκληση που υπογράφει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννης Καλκαβούρας περιλαμβάνονται για συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά .......


1. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Αγροτικών οδών ΔΕ ΑΕΤΟΥ» Α.Μ 43/2015.

2. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Στεγανοποίηση δώματος Παιδικού σταθμού Γαργαλιάνων» Α.Μ 49/2015.

3. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Αγροτικών οδών ΔΕ Τριπύλας» Α.Μ 41/2015.

4. Έγκριση Πρωτοκόλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή τουαλετών 1ου Νηπιαγωγείου Γαργαλιάνων»Α.Μ 78/2013.

5. Έγκριση Πρωτοκόλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας «Ασφαλτικών υλικών συντήρησης –επισκευής οδών ΔΕ Γαργαλιάνων 2016».

6. Έγκριση Πρωτοκόλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας «Ασφαλτικών υλικών συντήρησης –επισκευής οδών ΔΕ Φιλιατρών 2016».

7. Έγκριση Πρωτοκόλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας «Ασφαλτικών υλικών συντήρησης –επισκευής οδών ΔΕ Αετού 2016».

8. Έγκριση Πρωτοκόλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας «Οικοδομικών Υλικών ΔΕ Γαργαλιάνων 2016-2017».

9. Έγκριση Πρωτοκόλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας «Οικοδομικών Υλικών ΔΕ Φιλιατρών 2016-2017».

10.¨Εγκριση της αριθ.4/2017 απόφασης του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης- Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας με θέμα: Ά Τροποποίηση Π/σμου έτους 2017.

11. ’Εγκριση εντάλματος προπληρωμής εξόδων μετακίνησης για την επισκευή Press Conteiner.

12. Έγκριση δεκτικού κωδικού-έκδοσης χρηματικού εντάλματος για την δαπάνη διανυκτέρευσης των φιλαρμονικών του Δήμου Τριφυλίας κατά την συμμετοχή τους στις εορταστικές εκδηλώσεις εξόδου Μεσολογγίου 8-9Απριλίου 2017( Σχ.53/2017 ΑΔΣ).

13. Έγκριση δεκτικού κωδικού-έκδοσης χρηματικού εντάλματος για την δαπάνη «Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου».

14. Συγκρότηση Επιτροπής ενστάσεων συνοπτικού διαγωνισμού μίσθωσης απορριμματοφόρων έτους 2017 Δήμου Τριφυλίας.

15. Έγκριση 2ου ΑΠΕ(τακτοποιητικός) του έργου «Ανακαίνιση Βιβλιοθήκης Γαργαλιάνων».

16. Λήψη Απόφασης σχετικά με την λειτουργία Ισόγειου καταστήματος (καφενείο Τ,Κ Σελλά Ιδιοκτησίας Δήμου Τριφυλίας.

17. Χορήγηση-Ανανέωση αδειών πωλητών λαικών αγορών.

18. Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων.

19. Συγκρότηση των πιο κάτω Επιτροπών Δήμου Τριφυλίας για ένα έτος και έως 9-4-2018.

    α. Επιτροπή παραλαβής εργασιών και μεταφορών (υπηρεσιών) (άρθρα 67,70 Π.Δ/τος 28/80).
    β. Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου (άρθρα 1 & 2 του Π. Δ/τος 270/81
    γ. Επιτροπή καταλληλότητας (άρθρο 7 του Π. Δ/τος 270/81)
    δ. Επιτροπή παραλαβής έργων προϋπολογισμού μέχρι 6.985,80 ευρώ.
    ε. Επιτροπή παραλαβής έργων προϋπολογισμού από 6.985,80 ευρώ και άνω.

20. Έγκριση: συμμετοχής-δαπάνης-Ψήψιση πίστωσης για την συμμετοχή του Δήμου Τριφυλίας στην Έκθεση Τουρισμού ΒΙΤ στο Μιλάνο Ιταλίας 2-4 Απριλίου 2017.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.