Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017

Τι αλλάζει από φέτος με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ για την ενιαία ενίσχυση!

Πολλά πρόκειται να αλλάξουν όπως όλα δείχνουν, στη λειτουργία του ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ενισχύσεων), σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου.

Η ευθύνη του .....

μηχανογραφικού συστήματος του ΟΣΔΕ περνάει στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το έργο της συγκέντρωσης και υποβολής των δηλώσεων ανατίθεται στους λεγόμενους φορείς Α΄, οι φορείς Β΄ (αποσφαλμάτωσης) καταργούνται ενώ ο ρόλος του Συντονιστή υποβαθμίζεται εκ των πραγμάτων από τη στιγμή που μια άλλη Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Φορέων θα έχει την ευθύνη για τα υπόλοιπα.

Το τιμολόγιο με βάση το οποίο θα συντάσσεται και θα υποβάλλεται η δήλωση θα αναγράφεται στα πεδία τις δήλωσης, επομένως δεν θα μπορεί να είναι τέτοιο που να εγείρει ζητήματα, ενώ θέμα διαπραγμάτευσης των ίδιων των φορέων Α΄ θα είναι η απόδοση ή μη κάποιου ποσοστού για τον φορέα Συντονισμού, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξης στο όλο σύστημα.

Πέραν αυτού, στις δηλώσεις, που με βάση τα όσα είπε ο υπουργός, θα αρχίσουν να υποβάλλονται από τις 15 Μαρτίου και μέχρι τις 15 Μαΐου, οι δικαιούχοι θα έχουν κάθε δικαίωμα να κινηθούν χωρίς τη βοήθεια κάποιου εκ των διαπιστευμένων φορέων Α΄, δηλαδή η δήλωσή τους θα ενεργοποιείται απ’ ευθείας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα δεν θα έχουν υποχρέωση καταβολής τιμήματος από τη στιγμή που η δήλωση δεν έχει αλλαγές, δηλαδή παραμένει ίδια με την προηγούμενη χρονιά (π.χ. ελαιώνες).

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΣΔΕ

«Ανακοινώνουμε την έναρξη της περιόδου υποβολής των εφετινών δηλώσεων ΟΣΔΕ, από τις 15/3/2017 μέχρι τις 15/5/2017 και από εκεί και μετά μέχρι 9/6/2017 με ποινή 1% την ημέρα.

Προχωρούμε παρουσιάζοντας και την πρότασή μας για την αναβάθμιση του συστήματος υποβοήθησης της συλλογής των αιτήσεων ΟΣΔΕ 2017.

Πάγιος στόχος του Υπουργείου είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η απλοποίηση των διαδικασιών και η μείωση του κόστους συλλογής των αιτήσεων χωρίς πρόστιμα, αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά για τους γεωργούς και χωρίς δημοσιονομικές διορθώσεις για τη χώρα.

Με δεδομένες τις ασφυκτικές κανονιστικές προθεσμίες, αλλά και τις διαδικασίες κύρωσης των δασικών χαρτών, προγραμματίσαμε όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε την έναρξη των εργασιών.

Παρέχουμε έτσι τη σχετική άνεση χρόνου για την ομαλή συλλογή των αιτήσεων, τη δυνατότητα για καλύτερο προγραμματισμό σε όλους τους εμπλεκόμενους (Παραγωγούς, Φορείς, ΟΠΕΚΕΠΕ), αλλά και ποιοτικότερες υπηρεσίες από πλευράς των πιστοποιημένων Φορέων.

Ειδικότερα:

Τη φετινή περίοδο η ΔΩΡΕΑΝ εφαρμογή της ON LINE υποβολής από τους ίδιους τους δικαιούχους εκσυγχρονίζεται και απλοποιείται περαιτέρω, επεκτείνεται δε η χρήση της σε όλες τις κατηγορίες των δικαιούχων συμπεριλαμβανομένων και των κτηνοτρόφων,
Οι αιτήσεις των παραγωγών που δεν παρουσιάζουν καμία απολύτως μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο έτος θα υποβάλλονται ΔΩΡΕΑΝ, με διαδικασία που θα ορίσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
Απλοποιούνται και εκσυγχρονίζονται οι διαδικασίες αποσφαλμάτωσης των αιτήσεων με μια σειρά μέτρων, εκ των οποίων το κυριότερο είναι η κατάργηση των φορέων Β΄ βαθμού. Όλοι πλέον οι φορείς έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις και μετονομάζονται σε «Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων».
Συστήνεται και λειτουργεί εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ Επιτροπή, η οποία θα έχει την ευθύνη της εποπτείας και του ελέγχου των Φορέων καθώς και της αξιολόγησης του έργου τους. Το έργο της Επιτροπής θα υποστηρίζεται από ειδικές εφαρμογές μέσω του πληροφοριακού συστήματος εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η Επιτροπή επιτηρεί το έργο ολόκληρου του Δικτύου των Φορέων και φροντίζει για την τήρηση των υποχρεώσεων των Φορέων υποδοχής και του Φορέα Συντονισμού, οι οποίες απορρέουν από τις σχετικές Προσκλήσεις διαγωνισμού και τις μετέπειτα συμβάσεις (ΣΔΕΠΥΑΠ) που έχουν υπογράψει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επίσης η Επιτροπή φροντίζει για την εφαρμογή των απαιτήσεων του ISO 27001:2013 για την Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών, που πρόσφατα απέκτησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

5.Στο πλαίσιο της διαφάνειας και της καλής διαχείρισης, το κόστος για την υποβολή της κάθε Αίτησης θα αναγράφεται στην Αίτηση, (ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής του παραγωγού).

Η βασική μας στόχευση για την επιστροφή του ΟΣΔΕ στο σπίτι του παραμένει και υλοποιείται σταδιακά.

Και οι τωρινές αλλαγές κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.

Ήδη στα δύο χρόνια διακυβέρνησής μας δεν βάλαμε μόνο τάξη στις πληρωμές των ενισχύσεων αλλά και μειώσαμε το κόστος υποβολής των δηλώσεων για τους αγρότες από 70 εκατ. ευρώ συνολικά που ήταν το 2014 στα 35 εκατ. το 2016.

Οι παρεμβάσεις που προανέφερα για το 2017 θα μειώσουν κι άλλο το κόστος για τον Έλληνα αγρότη και θα αναβαθμίσουν κι άλλο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υποβοήθησης των αγροτών».


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΣΔΕ

Απάντηση στις χθεσινές δηλώσεις του υπουργού Ευαγ. Αποστόλου για το ΟΣΔΕ έδωσε χθες ο Φορέας Συντονισμού GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ με μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώνει ότι οι ανακοινώσεις του Υπουργού ΑΑΤ για το ΟΣΔΕ της επόμενης χρονιάς υιοθετούν σε μεγάλο βαθμό τις σχετικές προτάσεις που είχε καταθέσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ως Φορέας Συντονισμού του εν λόγω έργου.

Συγκεκριμένα, χαιρετίζονται με ιδιαίτερη ικανοποίηση οι αποφάσεις για:

Την αναγραφή στην αίτηση του κόστους υποβολής της για να παταχθούν οριστικά φαινόμενα ανομίας, παραπλάνησης παραγωγών και μη απόδοσής στο κράτος του αναλογούντος ΦΠΑ της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Την συγκρότηση επιτροπής ουσιαστικής αξιολόγησης της επίδοσης των εμπλεκομένων φορέων στην έγκαιρη και έγκυρη υποβολή της δήλωσης ΟΣΔΕ προκειμένου οι παραγωγοί να μπορούν να επιλέξουν με ασφάλεια τον φορέα υποβοήθησής τους που θα τους εγγυάται την καλύτερη ποιότητα υπηρεσίας.

Την απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας της διαδικτυακής υποβολής της δήλωσης ΟΣΔΕ καθώς ακόμη και εκείνων των δηλώσεων που δεν έχουν μεταβολές προκειμένου οι φορείς υποβοήθησης να επικεντρωθούν στις υπόλοιπες ποιο χρονοβόρες και απαιτητικές δηλώσεις.

Από την άλλη πλευρά, δεν υιοθετήθηκε μία ολοκληρωμένη και πλήρως τεκμηριωμένη τεχνικά πρόταση της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, η οποία προέβλεπε την πλήρη ενεργοποίηση της ιεραρχικής δομής των φορέων και εξασφάλιζε άμεση, ομαλή και πλήρως ελεγχόμενη διαδικασία αποσφαλμάτωσης. Η εξίσωση των φορέων δεν προσφέρει καμία επιχειρησιακή αναβάθμιση, το αντίθετο μάλιστα, και δυστυχώς γίνεται προς ικανοποίηση κυρίως συνδικαλιστικών αιτημάτων (παλαιών και νέων σωματείων και ιδιωτών μελετητών). Με αυτή την απόφαση επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο η εργασία του Φορέα Συντονισμού μιας και καταργείται η ιεραρχική δομή που η διεθνής βιβλιογραφία (πρακτική) προκρίνει για την διαχείριση και λειτουργία πολύπλοκων συστημάτων όπως αυτό του ΟΣΔΕ. Επιπρόσθετα, αυτή η απόφαση δεν μειώνει τα κόστη υλοποίησης του έργου.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών (ΚΕΑ) δεσμεύονται ότι θα υπηρετήσουν με υπευθυνότητα την νέα δομή και τις αποφάσεις του Υπουργού μένοντας αταλάντευτα στο πλευρό του παραγωγού και του δικαιούχου των επιδοτήσεων. Στο ίδιο πλαίσιο, θα σταθούν αρωγοί σε όλες τις προσπάθειες της πολιτείας για η μείωση του κόστους συλλογής των αιτήσεων χωρίς πρόστιμα, αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά για τους γεωργούς και χωρίς δημοσιονομικές διορθώσεις για τη χώρα. Το δίκτυο των ΚΕΑ της εταιρείας συνεχώς αναβαθμίζεται και νέοι συνεταιρισμοί προστίθενται προκειμένου να υπηρετήσουν τους κοινούς στόχους».

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.