Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΚΛςΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝΤο ξαφνικό κλείσιμο των υποθηκοφυλακείων από την κυβέρνηση στην περιοχή της Τριφυλίας που πληροφορηθήκαμε από τα ΜΜΕ, στη χρονική στιγμή που αποφασίζεται είναι αδιανόητο γιατί θα οδηγήσει σε απίστευτη ταλαιπωρία των πολιτών και των επιστημόνων επαγγελματιών της Τριφυλίας δικηγόρων, μηχανικών έως ότου το αντικείμενο αυτό περάσει στην αρμοδιότητα των κτηματολογικών γραφείων.

Η περιοχή του Δήμου Τριφυλίας περιλαμβάνεται στην ενιαία μελέτη .......

κτηματογράφησης που έχει προκηρυχτεί από τις αρχές του 2016 από το Κτηματολόγιο για τη Μεσσηνία. Αντίστοιχα έχουν προκηρυχθεί οι μελέτες κτηματολογίου για όλο τον ελλαδικό χώρο στον οποίο δεν έχει γίνει ακόμη το κτηματολόγιο. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Κτηματολόγιο Α.Ε. για τις μελέτες αυτές πρόκειται έως το τέλος του έτους να υπογραφούν οι συμβάσεις ανάθεσης και από το 2017 να ξεκινήσει και στην περιοχή μας η σύνταξη του κτηματολογίου. Παράλληλα προβλέπεται για τη Μεσσηνία και η ανάρτηση των δασικών χαρτών από πλευράς δασαρχείου για το ξεκαθάρισμα των δασικών εκτάσεων.

Η διαδικασία σύνταξης του κτηματολογίου όπως και η υποβολή ενστάσεων κατά των δασικών χαρτών βάση των νόμιμων προδιαγραφών απαιτεί εκτός από άλλα δικαιολογητικά και την υποβολή οπωσδήποτε συμβολαίων, πάσης φύσεως τίτλων, πιστοποιητικών ιδιοκτησίας κλπ. και μάλιστα σε πιεστικές προθεσμίες. Τα συμβόλαια αυτά και οι πάσης φύσεως τίτλοι βρίσκονται καταχωρημένοι στα οικεία υποθηκοφυλακεία που εκδίδουν και τα ανάλογα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, βαρών κλπ. Συνεπώς οποιοδήποτε αντίγραφο για να είναι επίσημο και να υποβληθεί στα πλαίσια της διαδικασίας της κτηματογράφησης εκδίδεται από το οικείο υποθηκοφυλακείο.

Η λειτουργία του κτηματολογίου για την Ελλάδα είναι μια «πονεμένη» ιστορία αλλά δεν χρειάζεται να την κάνουμε χειρότερη. Από τις νομικές διατάξεις προβλέπεται η συγχώνευση και η παύση λειτουργίας των υποθηκοφυλακείων στις περιοχές που λειτουργεί το κτηματολόγιο και οι τίτλοι ιδιοκτησίας έχουν περάσει στην αρμοδιότητα των κτηματολογικών γραφείων και αυτό είναι λογικό και αποδεκτό. Η σύνταξη του κτηματολογίου είναι μία διαδικασία σύγχρονης χωρικής καταγραφής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος μιας περιοχής με ταυτόχρονη νομική τεκμηρίωση και καταγραφή των εμπράγματων δικαιωμάτων. Στην ουσία δηλαδή και με απλά λόγια μιλάμε ένα ιδιοκτησιακό «ξεκαθάρισμα» στην περιοχή που γίνεται το κτηματολόγιο, όπου όταν ολοκληρωθεί όλα πλέον θα βρίσκονται «μέσα στους υπολογιστές».

Με βάση το μέσο κλήρο όπως έχει διαμορφωθεί στην Τριφυλία θα απαιτηθεί η υποβολή στο κτηματολόγιο μόνο για το μέγεθος του υποθηκοφυλακείου Πλαταμώδους (Γαργαλιάνοι) αρκετών δεκάδων χιλιάδων τίτλων και πιστοποιητικών, ενώ για το μέγεθος της Τριφυλίας οι εκτιμώμενοι τίτλοι και τα πιστοποιητικά ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες οι οποίοι πρέπει να υποβληθούν εντός περιορισμένης προθεσμίας.
Εάν κλείσουν στη φάση αυτή τα υποθηκοφυλακεία στην Τριφυλία και το αρχείο τους μεταφερθεί στο κτηματολογικό γραφείο της Καλαμάτας, ποιος θα εξυπηρετήσει τον όγκο αυτό των τίτλων και των πιστοποιητικών; Ό ένας υπάλληλος που θα ασχολείται με την Τριφυλία; Πόσες μέρες ή μήνες θα χρειάζεται για να πάρεις ένα αντίγραφο, πόσες φορές θα πρέπει να πάει κάποιος στην Καλαμάτα για να το πάρει; Και οι πολίτες που θα πρέπει να τακτοποιήσουν το προηγούμενο διάστημα τα ιδιοκτησιακά τους πριν τα δηλώσουν στο κτηματολόγιο δεν μας ενδιαφέρουν; Και τέλος πάντων επειδή τα υποθηκοφυλακεία έπρεπε ήδη να έχουν κλίσει ή να έχουν μηχανογραφηθεί και επειδή το κτηματολόγιο έπρεπε να έχει ήδη γίνει και στην περιοχή μας, φταίνε οι πολίτες στους οποίους πρέπει να φορτώσουμε τις συνέπειες και όχι οι διάφορες κυβερνήσεις που αποφάσιζαν;
'
Συνεπώς υποστηρίζουμε ως Σύλλογος μηχανικών Τριφυλίας που τα μέλη μας θα διαχειριστούν μεγάλο όγκο των συναλλαγών με το κτηματολόγιο ότι τα υποθηκοφυλακεία στην περιοχή μας είναι απαραίτητο να διατηρηθούν για λίγο ακόμη χρονικό διάστημα, τουλάχιστον έως ότου καταχωρηθούν τα στοιχεία στο κτηματολόγιο, γιατί από αυτά εξαρτάται η έγκαιρη και αξιόπιστη ολοκλήρωσή του.
Το ξαφνικό κλείσιμο των υποθηκοφυλακείων από την κυβέρνηση στην περιοχή της Τριφυλίας που πληροφορηθήκαμε από τα ΜΜΕ, στη χρονική στιγμή που αποφασίζεται είναι αδιανόητο γιατί θα οδηγήσει σε απίστευτη ταλαιπωρία των πολιτών και των επιστημόνων επαγγελματιών της Τριφυλίας δικηγόρων, μηχανικών έως ότου το αντικείμενο αυτό περάσει στην αρμοδιότητα των κτηματολογικών γραφείων.

Η περιοχή του Δήμου Τριφυλίας περιλαμβάνεται στην ενιαία μελέτη κτηματογράφησης που έχει προκηρυχτεί από τις αρχές του 2016 από το Κτηματολόγιο για τη Μεσσηνία. Αντίστοιχα έχουν προκηρυχθεί οι μελέτες κτηματολογίου για όλο τον ελλαδικό χώρο στον οποίο δεν έχει γίνει ακόμη το κτηματολόγιο. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Κτηματολόγιο Α.Ε. για τις μελέτες αυτές πρόκειται έως το τέλος του έτους να υπογραφούν οι συμβάσεις ανάθεσης και από το 2017 να ξεκινήσει και στην περιοχή μας η σύνταξη του κτηματολογίου. Παράλληλα προβλέπεται για τη Μεσσηνία και η ανάρτηση των δασικών χαρτών από πλευράς δασαρχείου για το ξεκαθάρισμα των δασικών εκτάσεων.
Η διαδικασία σύνταξης του κτηματολογίου όπως και η υποβολή ενστάσεων κατά των δασικών χαρτών βάση των νόμιμων προδιαγραφών απαιτεί εκτός από άλλα δικαιολογητικά και την υποβολή οπωσδήποτε συμβολαίων, πάσης φύσεως τίτλων, πιστοποιητικών ιδιοκτησίας κλπ. και μάλιστα σε πιεστικές προθεσμίες. Τα συμβόλαια αυτά και οι πάσης φύσεως τίτλοι βρίσκονται καταχωρημένοι στα οικεία υποθηκοφυλακεία που εκδίδουν και τα ανάλογα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, βαρών κλπ. Συνεπώς οποιοδήποτε αντίγραφο για να είναι επίσημο και να υποβληθεί στα πλαίσια της διαδικασίας της κτηματογράφησης εκδίδεται από το οικείο υποθηκοφυλακείο.

Η λειτουργία του κτηματολογίου για την Ελλάδα είναι μια «πονεμένη» ιστορία αλλά δεν χρειάζεται να την κάνουμε χειρότερη. Από τις νομικές διατάξεις προβλέπεται η συγχώνευση και η παύση λειτουργίας των υποθηκοφυλακείων στις περιοχές που λειτουργεί το κτηματολόγιο και οι τίτλοι ιδιοκτησίας έχουν περάσει στην αρμοδιότητα των κτηματολογικών γραφείων και αυτό είναι λογικό και αποδεκτό. Η σύνταξη του κτηματολογίου είναι μία διαδικασία σύγχρονης χωρικής καταγραφής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος μιας περιοχής με ταυτόχρονη νομική τεκμηρίωση και καταγραφή των εμπράγματων δικαιωμάτων. Στην ουσία δηλαδή και με απλά λόγια μιλάμε ένα ιδιοκτησιακό «ξεκαθάρισμα» στην περιοχή που γίνεται το κτηματολόγιο, όπου όταν ολοκληρωθεί όλα πλέον θα βρίσκονται «μέσα στους υπολογιστές».
Με βάση το μέσο κλήρο όπως έχει διαμορφωθεί στην Τριφυλία θα απαιτηθεί η υποβολή στο κτηματολόγιο μόνο για το μέγεθος του υποθηκοφυλακείου Πλαταμώδους (Γαργαλιάνοι) αρκετών δεκάδων χιλιάδων τίτλων και πιστοποιητικών, ενώ για το μέγεθος της Τριφυλίας οι εκτιμώμενοι τίτλοι και τα πιστοποιητικά ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες οι οποίοι πρέπει να υποβληθούν εντός περιορισμένης προθεσμίας.

Εάν κλείσουν στη φάση αυτή τα υποθηκοφυλακεία στην Τριφυλία και το αρχείο τους μεταφερθεί στο κτηματολογικό γραφείο της Καλαμάτας, ποιος θα εξυπηρετήσει τον όγκο αυτό των τίτλων και των πιστοποιητικών; Ό ένας υπάλληλος που θα ασχολείται με την Τριφυλία; Πόσες μέρες ή μήνες θα χρειάζεται για να πάρεις ένα αντίγραφο, πόσες φορές θα πρέπει να πάει κάποιος στην Καλαμάτα για να το πάρει; Και οι πολίτες που θα πρέπει να τακτοποιήσουν το προηγούμενο διάστημα τα ιδιοκτησιακά τους πριν τα δηλώσουν στο κτηματολόγιο δεν μας ενδιαφέρουν; Και τέλος πάντων επειδή τα υποθηκοφυλακεία έπρεπε ήδη να έχουν κλίσει ή να έχουν μηχανογραφηθεί και επειδή το κτηματολόγιο έπρεπε να έχει ήδη γίνει και στην περιοχή μας, φταίνε οι πολίτες στους οποίους πρέπει να φορτώσουμε τις συνέπειες και όχι οι διάφορες κυβερνήσεις που αποφάσιζαν;

Συνεπώς υποστηρίζουμε ως Σύλλογος μηχανικών Τριφυλίας που τα μέλη μας θα διαχειριστούν μεγάλο όγκο των συναλλαγών με το κτηματολόγιο ότι τα υποθηκοφυλακεία στην περιοχή μας είναι απαραίτητο να διατηρηθούν για λίγο ακόμη χρονικό διάστημα, τουλάχιστον έως ότου καταχωρηθούν τα στοιχεία στο κτηματολόγιο, γιατί από αυτά εξαρτάται η έγκαιρη και αξιόπιστη ολοκλήρωσή του.


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                    Η Γραμματέας
Αναστασόπουλος Νικόλαος                                           Τσιγκάνου Κατερίνα
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός                              Πολιτικός Μηχανικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.