Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας

Συνεδριάζει την Παρασεκυή 8 Ιουλίου και ώρα 13:00 η οικονομική επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας.

Στην πρόσκληση που υπογράφει η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Πανουσιοπούλου περιλαμβάνονται για συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


1. Έγκριση ανάληψης δαπανών και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2016

2. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθ. 33/2016 αποφάσεως Ειρηνοδικείου Κυπαρισσίας

3. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & καθορισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού «Κατασκευή πίλαρς Φωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων»

4. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & καθορισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού «Βελτίωση Αθλητικού Κέντρου Αγριλιού»

5. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & καθορισμός όρων του ανοικτού διαγωνισμού «Δημοτική Οδοποιία Κυπαρισσίας»

6. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & καθορισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού «Δημοτική Οδοποιία Μαραθόπολης»

7. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & καθορισμός όρων του ανοικτού διαγωνισμού «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δ.Τριφυλίας»

8. Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού «Συντήρηση αγροτικών οδών Δ.Ε. Αετού»

9. Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού «Συντήρηση αγροτικών οδών Δ.Ε. Αυλώνος»

10. Έγκριση πρακτικού της Δημοπρασίας Εκμίσθωσης του Τουριστικού Περιπτέρου Δ.Κ. Κυπαρισσίας

11. Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια πλαστικών κάδων αποκομιδής απορριμμάτων»

12. Έγκριση αποζημίωσης προς αποκατάσταση βλάβης σε υαλοπίνακα παραθύρου αυτοκινήτου, από υπαιτιότητα του Δήμου.

13. Τροποποίηση προυπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ.έτους 2016 (εισήγηση προς το Δ.Σ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.