Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

Ο Δήμος Τριφυλίας για την πρόσβαση ανασφάλιστων στο δημόσιο σύστημα υγείας

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Τριφυλίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η διαδικασία έκδοσης και θεώρησης βιβλιαρίων ανασφαλίστων
έχει τροποποιηθεί, σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 908/Β/4.4.2016.

Τελική ημερομηνία ....

εξέτασης από τις Επιτροπές Κοινωνικής Αρωγής και έκδοσης αποφάσεων επί αιτήσεων, που έχουν κατατεθεί για έκδοση ή θεώρηση βιβλιαρίων ανασφαλίστων και πιστοποιητικών κοινωνικής προστασίας έχει οριστεί η 04-04-2016.

Η Κοινωνική Υπηρεσία ενημερώνει τους κατόχους βιβλιαρίων και πιστοποιητικών κοινωνικής προστασίας για τη διατήρησή τους σε ισχύ έως τη λήξη τους. Όσοι κατέθεσαν αίτηση και δεν εκδόθηκε απόφαση ενημερώνονται ότι η αίτησή τους θα εξεταστεί με τη νέα διαδικασία από 01-06-2016. Για το μεσοδιάστημα δικαιούνται πρόσβαση στο Ε.Σ.Υ., εφόσον διαθέτουν ΑΜΚΑ.

Εφεξής καταργείται με σχετική απόφαση η Δημοτική Ειδική Επιτροπή Κοινωνικής Αρωγής της Κ.Υ.Α139491/2006 και παύουν να κατατίθενται νέες αιτήσεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.