Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας

Συνεδριάζει την Μ. Δευτέρα 25-04-2016 και ώρα 13:00 η οικονομική επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας.

Στην πρόσκληση που υπογράφει η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Πανουσιοπούλου περιλαμβάνονται για συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


1) Έγκριση ανάληψης δαπανών και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2016.

2) Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & Απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΔΕ Αυλώνος»

3) Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & Καθορισμός όρων του Πρόχειρου Διαγωνισμού «Συντήρηση Πρασίνου Δήμου Τριφυλίας»

4) Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & Καθορισμός όρων του Πρόχειρου Διαγωνισμού «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Φωτισμού Μαραθόπολης»

5) Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & Καθορισμός όρων του Πρόχειρου Διαγωνισμού «Εργασίες Καθαρισμών Αντιπυρικής / Αντιπλημμυρικής Προστασίας Κοινοχρήστων Χώρων & Παραλιών Δ.Ε. Κυπαρισσίας»

6) Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & Καθορισμός όρων του Πρόχειρου Διαγωνισμού «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Ποδοσφαίρου Γαργαλιάνων»

7) Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & Καθορισμός όρων του Ανοικτού Διαγωνισμού «Κατασκευή Τεχνικών Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας»

8) Έγκριση εκτέλεσης επειγουσών πρόσθετων εργασιών στο έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗΣ»

9) Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & απευθείας ανάθεση της σύνταξης Στατικής Μελέτης Επάρκειας για το Τουριστικό Περίπτερο Κυπαρισσίας.

10) Ανάκληση της αριθ.57/2016 αποφάσεως Οικον.Επιτροπής, λόγω μη υλοποίησης της.


Η υποβολή οικονομικών προσφορών, για τα έργα που ανατίθενται από την Οικονομική Επιτροπή, θα γίνεται από τον ίδιο τον εργολάβο ή από εξουσιοδοτημένο απ΄αυτόν πρόσωπο, στη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, έως την ημέρα της συνεδρίασης. Κάθε οικονομική προσφορά, για να θεωρείται έγκυρη, θα συνοδεύεται από: 1) φορολογική ενημερότητα, 2) ασφαλιστική ενημερότητα, 3) Βεβαίωση ή Πτυχίο σχετικό με το είδος των εργασιών που μπορεί να αναλάβει και 4) Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου εργολάβου στην οποία θα αναγράφεται ότι έλαβε γνώση της Τεχνικής Μελέτης (Περιγραφής) και των τεχνικών προδιαγραφών του εκάστοτε έργου και ότι πληροί τις προϋποθέσεις εκτέλεσης αυτού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.