Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΑΣ

Η ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών Σωματείων που είναι αναρτημένος στο site της ΄Ενωσης (΄Αρθρο 9)

κάθε σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω Βιβλία.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Άρθρο 9 Βιβλία.....


Κάθε ποδοσφαιρικό σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής Βιβλία :

1. i. Μητρώου Μελών

ii. Μητρώου Αθλουμένων Μελών

iii. Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

iv. Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

v. Εσόδων – Εξόδων

vi. Περιουσιακών Στοιχείων

vii. Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

2. Τα Βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή (Διοικητικό Συμβούλιο) της οικείας Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων.

3. Η μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, συνεπάγεται την ανάκληση της εγγραφής του στα μητρώα ποδοσφαιρικών σωματείων της ΕΠΟ, με απόφαση του αρμοδίου δικαστικού οργάνου της Ε.Π.Ο.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.