Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Πότε είναι νόμιμα τα GPS στα εταιρικά αυτοκίνητα

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με δύο αποφάσεις της, έκρινε νόμιμη τη χρησιμοποίηση συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) στα οχήματα του δήμου Πειραιά και του ΟΠΑΠ, ενώ απαγόρευσε τη χρησιμοποίηση συστήματος GPS στα οχήματα των ιατρικών επισκεπτών φαρμακευτικής εταιρείας.

Ειδικότερα, ο .......

ΟΠΑΠ γνωστοποίησε στην Αρχή τη λειτουργία του συστήματος GPS σε 45 αυτοκίνητα του, με σκοπό την ασφάλεια των οδηγών και των φορτίων που μεταφέρουν, αλλά και για την αποφυγή περιττών δρομολογίων. Ακόμη, ο ΟΠΑΠ ανέφερε ότι τα αυτοκίνητά του διανέμουν έντυπο υλικό το οποίο από οικονομικής απόψεως είναι ασήμαντο, αλλά η μη έγκαιρη αποστολή του οδηγεί σε διαφυγόντα κέρδη. Επίσης, επισήμανε ότι το επίμαχο σύστημα αυξάνει τις συνθήκες ασφαλείας του οχήματος και των εργαζομένων, αλλά γνωστοποιεί και τις πιθανές βλάβες των αυτοκινήτων, έτσι ώστε να μπορούν να αντικατασταθούν.

Παράλληλα, ο δήμος Πειραιά γνωστοποίησε στην Αρχή την εγκατάσταση GPS σε εννέα απορριμματοφόρα οχήματα και οχήματα ογκωδών-αδρανών αντικειμένων, ενώ για την εγκατάσταση του GPS επικαλέστηκε τη βελτίωση της διαχείρισης των οχημάτων του μέσω της παρακολούθησης τής θέση τους κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας από κεντρικό υπολογιστή. Στη συνέχεια το Σωματείο Οδηγών, Μηχανοδηγών και Εργατοτεχνιτών του δήμου Πειραιά υπέβαλε ερώτημα στην Αρχή ως προς τη νομιμότητα λειτουργίας του συστήματος GPS και αν απαιτείται για την εφαρμογή του σχετική άδεια. Κατόπιν αυτού, ο δήμος πληροφόρησε την Αρχή ότι η εγκατάσταση του συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού αποσκοπεί στη βελτίωση της διαχείρισης του στόλου των οχημάτων και στην εξοικονόμηση χρημάτων από καύσιμα, συντήρηση, τηλέφωνα, ενώ σημείωσε ότι η εγκατάσταση συστήματος GPS επιδοτείται από το υπουργείο Εσωτερικών μέσω του προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Και για τις δύο περιπτώσεις (ΟΠΑΠ και δήμος Πειραιά) η Αρχή έκρινε ότι η λειτουργία του συστήματος GPS είναι σύμφωνη με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αντίθετα, η Αρχή προέβη σε αυστηρή προειδοποίηση προς φαρμακευτική εταιρεία λόγω παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ιατρικών επισκεπτών της, ενώ διέταξε τη φαρμακευτική εταιρεία να διακόψει τη λειτουργία του συστήματος GPS και να καταστρέψει το αρχείο προσωπικών δεδομένων γεωεντοπισμού που διατηρούσε. Συγκεκριμένα, στην Αρχή έγινε καταγγελία ότι συγκεκριμένη φαρμακευτική εταιρεία χρησιμοποιεί το σύστημα GPS στα αυτοκίνητα των ιατρικών επισκεπτών της ακόμη και εκτός των ωρών εργασίας.

Η φαρμακευτική εταιρεία κλήθηκε για εξηγήσεις από την Αρχή και υποστήριξε ότι εφόσον τα αυτοκίνητα κινούνται εντός της Αττικής, οι ιατρικοί επισκέπτες οφείλουν από 13.00 με 17.00 και 20.00 με 8.00 να επιστρέφουν τα αυτοκίνητα στα γραφεία της εταιρείας, ενώ επισήμανε ότι για τεχνικούς λόγους η παρακολούθηση των οχημάτων με το σύστημα GPS δεν μπορεί να διακοπεί κατά τις ώρες 13.00 έως 17.00, κατά τις οποίες οι ιατρικοί επισκέπτες δεν εργάζονται.

Εξάλλου, η φαρμακευτική εταιρεία ανέφερε ότι με το επίμαχο σύστημα παρακολουθείται η γεωγραφική θέση και η ταχύτητα του αυτοκινήτου και όχι οι εργαζόμενοι, με στόχο όχι τον έλεγχο των εργαζομένων, αλλά, μεταξύ των άλλων:
α) τον εξορθολογισμό των δαπανών και τον ορθό σχεδιασμό των διαδρομών,
β) τον ακριβή έλεγχο και την ασφάλεια των αυτοκινήτων τα οποία είναι με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),
γ) την επαλήθευση των δρομολογίων και
δ) την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Κατόπιν αυτών, η Αρχή υπογραμμίζει στην απόφασή της ότι «ο συνεχής έλεγχος της γεωγραφικής θέσης των εργαζομένων συνιστά υπέρμετρη παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους εν ώρα εργασίας» και ότι η συνεχής λειτουργία του συστήματος GPS «δεν δικαιολογείται από την άποψη της αναγκαιότητας και αναλογικότητας του μέσου και επομένως δεν κρίνεται, κατά πλειοψηφία, νόμιμη».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.