Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2014

Χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση οι γεωτρήσεις

Από το τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροϊκονομίας της Π.Ε. Καστοριάς γνωρίζεται ότι εξαιρούνται πλέον από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης οι υδρογεωτρήσεις που βρίσκονται εντός περιοχής με εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της.

Ουσιαστικά οι .....

γεωτρήσεις εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, με συνολική απολήψιμη ποσότητα μέχρι 300.000 κυβικά μέτρα κατ’ έτος τηρουμένων των προϋποθέσεων των αποστάσεων των θέσεων ανόρυξης, όπως αυτές διαμορφώνονται από την Υπουργική Απόφαση με αριθμ.οικ. 173829/25-07-2014 (ΦΕΚ 2036/Β΄) και μέχρι 150.000 κυβικά μέτρα κατ’ έτος για αυτές που δεν πληρούν τα τιθέμενα από την εν λόγω ΥΑ όρια απαλλάσσονται πλέον από τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Τέλος υπενθυμίζεται ότι μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2014 όλοι οι ιδιοκτήτες ή/και χρήστες σημείων υδροληψίας, υποχρεούνται να προβούν σε υποβολή αίτησης για την εγγραφή τους στο ΕΜΣΥ σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην κείμενη σχετική νομοθεσία (ΚΥΑ με αριθμό οικ. 145026/14-01-2014, ΦΕΚ 31/Β΄ όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει) για την αποφυγή των τιθέμενων από την προαναφερθείσα κυρώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες: τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροϊκονομίας ΠΕ Καστοριάς, τηλ 2467350261 & 2467350239Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.