Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2014

Το ωράριο εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων στις υπηρεσίες του ΙΚΑ

Τις ώρες Εισόδου του κοινού στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων –Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών ( ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ) κάνει γνωστές με εγκύκλιο της η Διοίκηση του Ιδρύματος Ειδικότερα το ωράριο συναλλαγής των υπηρεσιών του ΙΚΑ με το κοινό διαμορφώνεται ως εξής: Α΄. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: .....

1.Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης: Από 7:30 έως 15:00
2. Λοιπές Υπηρεσίες της Διοίκησης: Από 12:00 έως 15:00
3. Κεντρικό Ταμείο: Από 8:00 έως 13:30
4. Ώρες εισόδου δικαστικών επιμελητών: Από 10:00 έως 14:00
Για την Κεντρική Υπηρεσία του Κ.Ε.Α.Ο. ισχύει το ωράριο των Υπηρεσιών της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Β΄. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Περιφερειακά Υποκαταστήματα, Τοπικά Υποκαταστήματα, Παραρτήματα και Α΄ & Β΄ Περιφερειακά Κ.Ε.Α.Ο Αθήνας, Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Πειραιά & Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Θεσσαλονίκης:
1. Γραφεία Γενικού Πρωτοκόλλου: Από 7:30 έως 15:00
2. Λοιπές Διοικητικές Υπηρεσίες: Από 8:00 έως 14:00
3. Ταμεία: Από 8:00 έως 13:30
4. Γραφεία Πρωτοκόλλου Υπηρεσιών Συντάξεων: Από 7:30 έως 14:00
5. Οι Υπηρεσίες Απονομών και Πληρωμών Συντάξεων (όλων των Υποκαταστημάτων) καθώς και οι Υπηρεσίες Ανακεφαλαίωσης Συντάξεων που λειτουργούν σε Υποκαταστήματα που απονέμουν συντάξεις και στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Αθηνών: Καθημερινά 11.00 έως 14.00, εκτός Τετάρτης.
6. Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης: Από 7:30 έως 15:00 Ώρες εισόδου δικαστικών επιμελητών: Καθημερινά 08.00 έως 14.00.

Εξυπηρέτηση συναλλασσομένων βάσει συστήματος προτεραιότητας
Στις περιπτώσεις όπου η εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων γίνεται βάσει συστήματος προτεραιότητας (μηχάνημα απονομής αριθμού προτεραιότητας) πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με το ωράριο συναλλαγής.

Με την έννοια αυτή:
1) Η απονομή αριθμών προτεραιότητας ξεκινά με την έναρξη του ωραρίου συναλλαγής με το κοινό και συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού.
2) Κάθε συναλλασσόμενος ο οποίος έχει λάβει αριθμό προτεραιότητας (έχει, δηλαδή, προσέλθει στην υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντός του ωραρίου συναλλαγής) πρέπει να εξυπηρετηθεί, ακόμα και μετά το πέρας του ωραρίου συναλλαγής με το κοινό.
3) Είσοδος Δικηγόρων στις δημόσιες υπηρεσίες Προβλέπεται ότι: «Η είσοδος στα Υπουργεία και τα δημόσια καταστήματα επιτρέπεται ελεύθερα στους δικηγόρους με επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό». Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω διάταξη είναι αυτονόητο ότι όλες οι Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οφείλουν να εξυπηρετούν τους δικηγόρους κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα κατά παρέκκλιση κάθε άλλης οδηγίας που αφορά το ωράριο συναλλαγής με το κοινό.

4) Εξυπηρέτηση των ΑμεΑ κατά προτεραιότητα Όπως σας έχει ήδη επισημανθεί με τα ως άνω (γ) και (ε) σχετικά έγγραφα και όπως αναφέρεται ρητά στον οδηγό «Δικαιώματα Πολιτών και Επιχειρήσεων στις Συναλλαγές τους με τις Δημόσιες Υπηρεσίες»∗, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες της χώρας εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) και έχουν την υποχρέωση ανάρτησης σχετικής ενημερωτικής πινακίδας. Συνεπώς όλες οι υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οφείλουν να εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα τα ΑμεΑ καθώς και να αναρτήσουν ειδική πινακίδα σε εμφανές σημείο.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.