Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

Συστέγαση και ηλεκτρονικά οι κενές θέσεις των φαρμακείων

Αλλαγές στο θέμα της ίδρυσης φαρμακείων περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή. Συγκεκριμένα, προβλέπει ότι θα αναρτώνται δύο φορές το χρόνο οι κενές θέσεις φαρμακείων με τους ενδιαφερόμενους να έχουν στη διάθεσή τους συγκεκριμένη διορία, ώστε να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για άδεια ίδρυσης.

Οι Περιφερειακές ......

Ενότητες θα κοινοποιούν κάθε Ιανουάριο και Ιούνιο τις υπάρχουσες κενές θέσεις και οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν αιτήσεις διαδικτυακά. Για τη συστέγαση δίνεται η δυνατότητα «συνύπαρξης» έως και τεσσάρων φαρμακοποιών στο ίδιο κατάστημα με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα πληθυσμιακά και χωροταξικά κριτήρια και εφόσον δεν έχει δηλωθεί στο συγκεκριμένο κατάστημα η ίδρυση νέου φαρμακείου.

Επίσης επιτρέπεται και η συστέγαση έως τριών φαρμακαποθηκών.