Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2014

O Κουκούμης Σαράντος για τις Αξιολογήσεις Υπαλλήλων και Συγχωνεύσεις Υπηρεσιών

Επιστολή προς τον τον Δήμαρχο Τριφυλίας Κώστα Κόλλια, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας Δημήτρη Μπασδάνη και τους επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας απέστειλε ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Σαράντος Κουκούμης σχετικά με το ζήτημα της αξιολόγησης των δημοσίων Υπαλλήλων.

Ο κ. Κουκούμης αποκαλεί την αξιολόγηση ως εργαλείο για χειραγωγήσει και να τρομοκρατήσει τους δημοσίους υπαλλήλους και υπογραμμίζει ότι το μόνιμο προσωπικό του Δήμου έχει μειωθεί σημαντικά: από 177 υπαλλήλους στην αρχή της θητείας σας έχει φτάσει τους 162 στο τέλος του 2013 και επισημαίνει ότι για την νεα χρονιά έρχεται νέα μείωση του προσωοπικού κατα 24 άτομα.

Αναλυτικά η επιστολή Κουκούμη αναφέρει:.....

κ. Δήμαρχε,
Με το Νόμο 4250/26.3.2014 "Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Ά 161) και λοιπές ρυθμίσεις" , που ψήφισε πρόσφατα, η συγκυβέρνηση Ν.Δ- Π.Α.Σ.Ο.Κ προχωρά εκτός των άλλων σε αντιδραστικότερη κατεύθυνση το ζήτημα της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.

Μέσω της προωθούμενης αξιολόγησης, η κυβέρνηση στοχεύει στη διαμόρφωση ενός μικρού, ευέλικτου και επιτελικού κράτους, ενός κράτους στην υπηρεσία των επιχειρηματικών ομίλων και της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνεται η ανατροπή των εργασιακών σχέσεων μέσα από απολύσεις.
Η αξιολόγηση αποτελεί εργαλείο που δεν υπηρετεί τους εργαζόμενους και τις διευρυμένες λαϊκές ανάγκες, δεν οδηγεί στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, ούτε στην εξάλειψη των αιτιών που την υποβαθμίζουν.

Η κυβέρνηση και το αστικό κράτος έρχεται με την αξιολόγηση να χειραγωγήσει και να τρομοκρατήσει με αυταρχικότερα εργαλεία τους εργαζόμενους δημοσίους υπαλλήλους, να αναδείξει τα νέα επίλεκτα κρατικά στελέχη της διοίκησης.
Τους σκοπούς αυτούς υπηρετούν οι ποσοστώσεις (βαθμολόγηση ποσοστού 15% των υπαλλήλων με βαθμούς από 1 έως 6) και οι κατηγοριοποιήσεις, που επιβάλλονται με το ν.4250/14 και τα κριτήρια με τα οποία θα αξιολογούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Θέλουν το 15% των υπαλλήλων να παίρνει το δρόμο της απόλυσης, να τίθεται σε κατάσταση ομηρίας.
Θέλουν να καταργούν τμήματα και διευθύνσεις, να υποβαθμίζουν άλλα, να αξιολογούν δηλαδή τις δημόσιες δομές με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ανάλογα με τη βιωσιμότητα τους, την ολόπλευρη εφαρμογή της σχέσης κόστους- οφέλους, το κυνήγι του κέρδους.
Στα μέσα Απριλίου στάλθηκε εγκύκλιος στο δήμο μας και σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.

Με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο δηλώνεται ότι ο επιμερισμός του ποσοστού των υπαλλήλων που θα κατανεμηθούν ως "άριστοι", "καλοί", "μέτριοι", θα γίνει για το σύνολο του προσωπικού και ο επιμερισμός των ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης θα γίνει στο επίπεδο τον οργανικών μονάδων είτε από το Γενικό Γραμματέα του Δήμου είτε από το Δήμαρχο! Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα θα αποφασίσουν σε ποιές υπηρεσίες θα επιμεριστεί το "άριστα", σε ποιές το "καλός" και σε ποιές το "μέτριος" που πρακτικά σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα θα αποφασίσουν και θα υπογράψουν το ποιες υπηρεσίες θα μείνουν ανοιχτές και ποιες θα κλείσουν ή θα ξεπουληθούν προσεχώς!

Ήδη, κ. Δήμαρχε το μόνιμο προσωπικό του Δήμου έχει μειωθεί σημαντικά: από 177 υπαλλήλους στην αρχή της θητείας σας έχει φτάσει τους 162 στο τέλος του 2013. Αν υλοποιήσετε τη συγκεκριμένη εγκύκλιο, θα έχουμε νέα μείωση του μόνιμου προσωπικού τουλάχιστον κατά 24 υπαλλήλους και κάποιες υπηρεσίες θα κλείσουν. Θα δεχτείτε να συνδέσετε το όνομά σας στο τέλος της δημαρχιακής σας θητείας με αυτή την αρνητική εξέλιξη για το προσωπικό και τις υπηρεσίες του Δήμου;
Απαιτούμε από τη διοίκηση του Δήμου να μην υπακούσει στις εντολές της κυβέρνησης, να μη σταλεί καμία διαπιστωτική πράξη για αξιολόγηση υπηρεσιών και εργαζομένων, να καταργηθεί ο νόμος στην πράξη.

Απαιτούμε να πάρουν θέση όλες οι δημοτικές παρατάξεις, οι νυν και οι νεοεκλεγείσες, να καταδικάσουν και να απαιτήσουν να καταργηθεί ο νόμος 4250/14, ο οποίος με την αξιολόγηση των υπαλλήλων στο Δήμο φέρνει την κατάργηση και το ξεπούλημα υπηρεσιών και γεμίζει τη δεξαμενή ανέργων.

Κουκούμης Σαράντος
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Τριφυλίας