Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Π.Ε. Μεσσηνίας: Καταγραφή ψεκαστικών μηχανημάτων

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας υπενθυμίζει στους παραγωγούς που κατέχουν επαγγελματικό εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων ( ψεκαστικά ), την υποχρέωσή τους σε εφαρμογή σχετικής νομοθεσίας, να καταγράψουν τον εξοπλισμό αυτό.

Στο πλαίσιο αυτό .....

δίνεται η δυνατότητα καταγραφής του εξοπλισμού μέσω της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης ( ΑΕΕ ) κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης η οποία ευρίσκεται σε εξέλιξη.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ